streda 31. mája 2017

EU: Európsky vyšetrovací príkaz
Od 22. mája t.r. nadobudol účinnosť európsky vyšetrovací príkaz. Zjednoduší sa ním práca justičných orgánov, keď žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Ak napríklad francúzske justičné orgány sledujú teroristov ukrývajúcich sa v Belgicku, môžu svojich belgických kolegov požiadať, aby v ich mene vypočuli svedkov, alebo vykonali domové prehliadky.

Európsky vyšetrovací príkaz je založený na vzájomnom uznávaní, čiže každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi. Konkrétne umožňuje:
- dočasné odovzdanie osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na získanie dôkazov, 
- kontroly bankových účtov a finančných operácií podozrivých alebo obvinených osôb,
- utajené vyšetrovania a odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky,
- opatrenia na zabezpečenie dôkazov.

Tradičné nástroje v oblasti vyšetrovania nie sú vždy prispôsobené digitálnemu svetu, v ktorom žijeme. Súdne orgány musia mať vždy prístup k dôkazom uchovávaným v cloudovom úložisku v inom členskom štáte alebo hocikde inde vo svete. Európska komisia už pracuje na riešeniach, ktoré justičné orgány vybavia moderným nástrojmi v oblasti vyšetrovania s cieľom zjednodušiť im prístup k elektronickým dôkazom. Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť 8. júna t.r. predloží riešenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.

Táto smernica sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ s výnimkou Dánska a Írska, ktoré sa na jej vykonávaní nezúčastnia. Spojené kráľovstvo rozhodlo, že sa na vykonávaní tejto smernice zúčastní. Nahrádzajú sa ňou systémy EÚ v oblasti vzájomnej právnej pomoci na zabezpečenie dôkazov, najmä dohovor EÚ o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000 a rámcové rozhodnutie 2003/577/SVV o zaistení dôkazov.