štvrtok 1. júna 2017

SR: Súťaž na Atlas pasívnej infraštruktúry
Minister dopravy a výstavby rozhodol o zrušení súťaže na Atlas pasívnej infraštruktúry. Ide o systém, ktorý má zbierať a zobrazovať dáta o polohe telekomunikačnej, ale aj cestnej alebo energetickej infraštruktúre.

Za približne 40 miliónov eur išiel projekt nad rámec toho, čo od nás vyžaduje Európska únia a v tejto forme tak nebol financovateľný z európskych fondov. „Súťaž na Atlas pasívnej infraštruktúry bol pripravený tak, že by nemohol byť prefinancovaný z európskych fondov a rovnako sme v ňom našli niektoré technické nedostatky, a preto sme sa rozhodli zmluvu nepodpísať”, povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Systém Atlas pasívnej infraštruktúry mal mapovať a zobrazovať predovšetkým dáta o infraštruktúre potrebnej na šírenie vysokorýchlostného internetu. Tak ako bol navrhnutý, mal ísť nad rámec tohto cieľa a integrovať aj dáta o cestách alebo plynových a elektrických sieťach, čo bolo náročné nielen z technického, ale aj finančného hľadiska.