piatok 2. júna 2017

EU: Opatrenia na modernizáciu európskej mobility a dopravy
Európska komisia prijala balíček 8 legislatívnych návrhov zameraných na modernizáciu sektoru nákladnej dopravy v Európe, ktorý zamestnáva až 5 miliónov osôb, na druhej strane je však jedným z hlavným zdrojom znečistenia (až štvrtina emisií skleníkových plynov pochádza z dopravy, z toho 70% emisií pochádza práve z cestnej dopravy).


Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: ,,Veľký balíček k modernizácii dopravného sektoru bude veľmi dôležitý pre budúcnosť automobilového priemyslu, a to z toho dôvodu, že musíme naskočiť na trend čistejších automobilov, elektromobility a kvalitnejšej infraštruktúry, ktorá musí umožniť vlastníkom elektrických áut bez problémov prechádzať cez hranice a využívať celoeurópsku dopravnú sieť. Zároveň musíme stanoviť trend aj pre budúcnosť a začať už dnes pracovať na infraštruktúre, ktorá v budúcnosti umožní autám vyrobeným v Európe  jazdiť bez šoférov. Čiže v skratke – musíme zabezpečiť, aby sa v Európe naďalej vyrábali najkvalitnejšie autá a  aby jazdili po najkvalitnejšej infraštruktúre."

„Európa v pohybe“ je balík iniciatív, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť dopravy, stimulovať spravodlivejšie spoplatnenie ciest, znížiť emisie CO2, znečistenie ovzdušia a preťaženie dopravy, ako aj odstrániť byrokratické prekážky podnikaniu, bojovať proti nelegálnemu zamestnávaniu a zabezpečiť pracovníkom náležité podmienky a časy odpočinku. Dlhodobé prínosy týchto opatrení ďaleko presiahnu hranice odvetvia dopravy a podporia zamestnanosť, rast a investície, posilnia sociálnu spravodlivosť, ponúknu spotrebiteľom viac možností výberu a pevne nasmerujú Európu na cestu k nízkym emisiám. Prvý balík ôsmich návrhov doplnia v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov ďalšie návrhy, ku ktorým budú okrem iného patriť emisné normy na obdobie po roku 2020 pre osobné automobily a dodávky, ako aj vôbec prvé emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré sa opierajú
o dnešný návrh na monitorovanie a vykazovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel.