štvrtok 11. mája 2017

Content marketing: Slováci príliš neregistrujú
Dve tretiny Slovákov zatiaľ nepostrehli žiadnu formou content marketingu. Z tretiny, ktorá sa s ním stretla, sleduje tieto aktivity 39% respondentov.

Termín content marketing, čiže typ marketingu, ktorého výstupom sú vlastné časopisy, blogy, videá, články a podobne je v súčasnosti pomerne rozšíreným a obľúbeným spôsobom, ako osloviť nielen nových zákazníkov alebo fanúšikov. Slovenskej internetovej populácii však tento pojem nie je až tak známy: zaznamenala ho tretina opýtaných. Vo väčšej miere ho registrujú mladšie vekové kategórie: napríklad medzi respondentami vo veku 15–24 rokov sa s týmto druhom marketingu stretlo 56% ľudí, v kategórii 25–34 rokov je to 37% ľudí, avšak v najstaršej vekovej skupine 55 a viac rokov je to už iba 13%.

Z tých, ktorí sa s content marketingom už niekedy stretli, odpovedalo 39%, že nejaké z týchto výstupov sleduje. Viac než mužov (33%) zaujíma tento typ marketingu ženy (46%). Z vekových skupín ho sledujú najviac respondenti vo veku 45–54 rokov a 15–24 rokov (v oboch vekových skupinách sa k tomu hlási 43% ľudí). Viac taktiež sledujú obsahový marketing ľudia s vyšším či vysokoškolským vzdelaním (47% oproti 37% ľudí so stredným vzdelaním a 30% so základným vzdelaním).

Podľa výskumu Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke 500 respondentov z internetovej populácie staršej než 15 rokov.