utorok 9. mája 2017

IKT: Kľúčové znalosti sa získavajú najmä samoštúdiom
Najväčší podiel respondentov (59%) v prieskumu IVO uviedlo, že kľúčové skúsenosti a zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) získali prevažne vďaka sebe – teda, že sa to naučili zväčša sami.

Za dôležité prostredia pre nadobúdanie týchto zručností označilo 56% opýtaných školu, 42% rovesníkov a 36% rodinu. O čosi menej vplyvné prostredia sú školské krúžky a kluby, kde získalo kľúčové znalosti a skúsenosti 24% a každodenná prax priamo v zamestnaní, ktorú uvádza ďalších 19% opýtaných. Iné prostredia majú v získavaní počítačových zručností iba okrajovú úlohu – napr. školenia v zamestnaní, mimo zamestnania (súkromne) či pomoc kolegov uvádza od 2% do 9% opýtaných.

Viac ako tretina mladých (34 ) bola pri hľadaní alebo zmene zamestnania či rozbiehaní podnikania nútená zvýšiť svoje počítačové zručnosti. Takýto tlak viac pociťujú mladí administratívni a odborní pracovníci, manažéri a tvoriví pracovníci. Naopak menej ho pociťujú mladí nezamestnaní. Iba 11% z nich bolo už nútených svoju dovtedajšiu úroveň počítačových zručností zvýšiť. Nutnosť zlepšovať sa tiež stúpa s úrovňou dosiahnutých IT zručností. Kým medzi mladými so základnými zručnosťami sa kvôli práci muselo zlepšiť iba 31% z nich, v prípade tých, čo dosahovali pokročilú úroveň 34% a expertnú úroveň až 52% z nich. Za zvýšenými požiadavkami treba hľadať najmä náročnosť, resp. sofistikovanosť jednotlivých povolaní, ktoré si kontinuálne zlepšovanie, resp. vzdelávanie vyžadujú. Ide najmä o vysoko špecializované pozície (programátori, analytici, vedci, výskumníci, vývojári, dizaj-néri, architekti, technici) z radov odborných a tvorivých pracovníkov.

Zatiaľčo v roku 2012 bola najčastejšia forma zvyšovania zručností prostredníctvom školení, kurzov, tréningov, ktoré organizoval alebo financoval zamestnávateľ (36%), v roku 2017 využívali mladí ľudia najmä dve stratégie – samoštúdium, resp. samovzdelávanie (39%) a zaškolenie priamo na pracovisku v rámci každodennej praxe (36%). Zdá sa teda, že finančnú a organizačnú náročnosť IT vzdelávania presúvajú zamestnávatelia na plecia samotných pracovníkov, príp. siahajú po kompromise formou zaškolenia v praxi. Na druhej strane, výrazne klesol aj podiel tých, čo sa rozhodli absolvovať školenia a kurzy individuálnou formou, tzn. súkromne. Kým v roku 2012 avizovalo takúto stratégiu až 24% respondentov, v súčasnosti iba 7%.