streda 10. mája 2017

e-Schránka: Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy
Byrokracia pri žiadostiach o príspevok z eurofondov má byť menšia. Nový projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

Vo výzve sa v rámci iniciatívy „Jedenkrát a dosť“ výlučne zavádza elektronické podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zníži sa tak počet povinne prikladaných príloh k žiadosti z daňového úradu, z obchodného registra, zo zdravotných poisťovní či Sociálnej poisťovne, pretože sa tieto údaje budú získavať z dostupných registrov. Žiadosť bude spolu s prílohami potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a prostredníctvom elektronickej schránky zaslať riadiacemu orgánu.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR ako aj na stránke Operačný program Výskum a inovácie a v metodických usmerneniach Ministerstva hospodárstva SR.