piatok 12. mája 2017

GDPR: Data detox ako príprava
Už o rok budú musieť firmy v Európskej únii spĺňať podmienky vyplývajúce zo Smernice o ochrane osobných údajov známej ako GDPR. Je najvyšší čas, aby sa spoločnosti, ktorých sa toto nariadenie týka, pripravili na zavedenie zmien.

Napriek blížiacemu sa termínu a množstvu nárokov, ktoré sú kladené na firmy v súvislosti so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, má podľa prieskumu Kaspersky Lab stále jedna pätina (20%) firemných IT špecialistov nízke alebo žiadne povedomie o GDPR. Pritom za nesplnenie požiadaviek podľa smernice GDPR hrozia vysoké finančné pokuty – až do 20 miliónov eur (alebo do výšky 4% z celkového ročného obratu). Právne a bezpečnostné firmy spolu s manažmentom spoločností už väčšinou majú informácie  o tom, čo GDPR obnáša. Avšak zamestnanci iných oddelení, ktorí každodenne prichádzajú do styku s osobnými údajmi a ktorých predovšetkým sa bude toto nové nariadenie týkať, naopak tak ucelený obraz o nových povinnostiach nemajú.

Nový online hub je preto navrhnutý tak, aby mal o svojich povinnostiach prehľad každý jeden zamestnanec aj firma ako celok. Informácie o vplyve GDPR na jednotlivé oddelenia sa dozvedia prostredníctvom animovaného videa, interaktívneho diagramu alebo podrobného „white paper“ dokumentu.  Webová stránka rovnako poskytuje aj špeciálny internetový nástroj, ktorý zhodnotí pripravenosť procesov na GDPR. Je navrhnutý tak, aby dokázal poslúžiť spoločnostiam v úvode implementácie, ale aj tým, u ktorých už proces prebieha. Vďaka sérii otázok získajú informácie o tom, v akom stave sa nachádzajú ich dáta naprieč celou infraštruktúrou a praktické rady na dosiahnutie požadovaných zmien.