štvrtok 11. mája 2017

Trend: Potraviny bez GMO
Svetový rozvoj poľnohospodárstva založeného na geneticky modifikovaných organizmoch nastal približne pred dvadsiatimi rokmi, a to najmä v Spojených štátoch amerických a v Kanade. Dnes je trend úplne opačný.

Kým v roku 1996 GMO poľnohospodárstvo pokrývalo plochu 1,7 miliónov hektárov, dnes je to približne 180 miliónov hektárov (z toho len v USA evidujeme cca 70 mil. hektárov a v Brazílii približne 40 mil. hektárov). Na úrovni Európskej únie existujú prísne regulácie, ktoré držia rozvoj GMO poľnohospodárstva takpovediac „na uzde“. Jedinou krajinou, ktorá pestuje plodiny na báze GMO, je Španielsko s výmerou približne 100 tisíc hektárov. V Európskej únii je dnes povinné označovanie prímesi nad 0,9 % autorizovaných GMO. Iné je to ale v prípade, ak na výrobu potravín boli použité krmivá s obsahom GMO. Tie v zmysle legislatívy EÚ označovaniu nepodliehajú. Týka sa to na konci celého reťazca najmä výrobkov živočíšnej produkcie ako mäso, vajcia, mlieko.

„Našou ambíciou je stať sa krajinou, ktorá bude produkovať potraviny bez GMO“, uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Orientácia spotrebiteľov na Slovensku smeruje k biokvalite a udržateľným certifikovaným schémam. Spotrebitelia žiadajú informácie aj o pôvode a obsahu kŕmnych zmesí. Ministerstvo preto v najbližšej dobe plánuje pripraviť národný systém označovania potravín, ktoré boli vyrobené bez použitia geneticky modifikovaných organizmov. Výsledkom by mohlo byť označenie na potravinách s označením „vyrobené bez použitia GMO.“ V súčasnosti sa u nás s pojmom GMO spájajú krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju. Ide o ťažko nahraditeľný zdroj proteínov a Európa je závislá od dovozu sójového šrotu.

Poľnohospodárstvo bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO) ako príležitosť pre rozvoj vidieka v strednej a východnej Európe bola hlavná téma konferencie ministrov poľnohospodárstva vo Viedni. Ministri budú spoločne iniciovať, aby Európska komisia vypracovala legislatívu, vďaka ktorej by sa celá únia mohla stať producentom potravín bez GMO.