piatok 12. mája 2017

EU: Obmedzenia pre elektronický obchod I
Záverečná správa Európskej komisie o výsledkoch prieskumu elektronického obchodu poukazuje na obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž.

Získané poznatky umožnia komisii zacieliť presadzovanie protimonopolných pravidiel EÚ na európskych trhoch elektronického obchodu, čo zahŕňa aj začatie nových vyšetrovaní pre porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Už vo februári 2017 komisia začala tri nezávislé vyšetrovania v otázkach dovolenkového ubytovania, distribúcie počítačových hier pre PC a praktík v oblasti cenotvorby spotrebnej elektroniky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž.

Prieskum už motivoval viaceré spoločnosti, aby z vlastnej iniciatívy prehodnotili svoje obchodné praktiky. To môže prispieť k tomu, aby mohli spotrebitelia ľahšie nakupovať produkty zo zahraničia za nižších cien a tiež širšieho výberu spomedzi maloobchodných predajcov. Viacerí predajcovia oblečenia – ako napríklad Mango (Punto Fa), Oysho a Pull & Bear (Inditex) či Dorothy Perkins a Topman (Arcadiu), ale aj maloobchodníci z ďalších sektorov (De Longhi, Manfrotto) už svoje praktiky prehodnotili.

Jednotný výklad pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v kontexte praktík elektronického obchodu spoločnosti potrebujú pri príprave svojich distribučných stratégií pre úniu. Na tento účel komisia na základe zistení z prieskumu posilní dialóg s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž, pokiaľ ide o presadzovanie pravidiel v oblasti elektronického obchodu. Lepšie presadzovanie EK zároveň zainteresované strany usmerní v špecifických otázkach praktík elektronického obchodu.