piatok 30. júna 2017

5G: Prvé diaľkové riadenie automobilu
Na konferencii Mobile World Congress Shanghai 2017 bola úspešne demonštrovaná prvá technológia diaľkového ovládania automobilu na báze 5G.

Pri skúške sa vodič nachádzal vo vzdialenosti viac ako 30 kilometrov od vozidla. Niekoľko videokamier s vysokým rozlíšením, ktoré boli nainštalované vo vozidle, poslali vodičovi real-time HD videá a poskytli mu tak 240-stupňový pohľad na okolie vozidla cez širokopásmovú sieť 5G. (Vrátane periférneho videnia, bez obracania hlavy, priemerná osoba má binokulárne zorné pole okolo 180-190 stupňov.) Riadiace signály pre volant, plynový pedál a brzdy boli tiež prenesené cez 5G sieť, ktorá poskytla ultraľahkú latenciu potrebnú na podporu okamžitej reakcie na rôzne podmienky na ceste. Z jeho vzdialenej polohy vodič dokázal udržať plnú kontrolu nad vozidlom po celý čas.

Nízka latencia a vysoká šírka pásma 5G sietí sú nevyhnutné pre splnenie požiadaviek na diaľkové ovládanie aplikácií pre HD video streaming, rýchlu odozvu a spoľahlivé pripojenie. V tejto konkrétnej skúške dosahovala ultra vysoká šírka pásma 5G požadovanú rýchlosť pre bezchybné HD video spojenie medzi vozidlom a vodičom po celý čas. End-to-end latencia pre všetky funkcie riadenia vozidla bola menej ako 10 milisekúnd (latencia pre nové milisekunda). To znamená, že pri jazde vozidla rýchlosťou 30 km/hod. bola vzdialenosť medzi brzdením a skutočným spomalením len osem centimetrov.

Diaľkové ovládanie vozidiel má v budúcnosti široké využitie najmä v mimoriadne tvrdých alebo nebezpečných prostrediach (ťažobné miesta a miesta na likvidáciu odpadu), alebo keď je práca na diaľku účinnejšia (zhutňovanie veľkých plôch pôdy pomocou diaľkovo ovládaného parného vozíka). Môže byť použité aj na doplnenie autonómnych vozidiel. Napríklad pri diaľkovom riadení môže jedna osoba ovládať celú flotilu vozidiel, alebo ručne zasahovať do situácií vyžadujúcich ľudské vstupy (vzdialené riadenie zdrojov zdieľania vozidiel) či v núdzových situáciách (záchranné misie v zónach katastrofy).

Prvý test diaľkového riadenia osobného vozidla prostredníctvo siete 5G zrealizovali:

Huawei (bezdrôtové 5G pripojenie), SAIC Motor (inteligentné vozidlo GM iGS) a china Mobile (konektivita). 
Aktuálne: Podpora pre smart cities
Súkromná podpora z USA a Kanady, milión eur zo štátnej kasy a zvyšok z vlastného vrecka. Tak si predstavuje financovanie riešení pre inteligentné mestá úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho.

Slovenská vláda už schválila jeho materiál o podpore inovatívnych projektov pre mestá a regióny. Nasledovať bude vyhlásenie výzvy pre malých a stredných podnikateľov s nápadmi, ako vylepšiť a zatraktívniť život v našich mestách a obciach. Severoameričania im na projekty prispejú nielen finančne, ale ponúknu aj svoje know-how. Slovákov pustia na stáže do svojich technologických centier.


„Naši podnikatelia si otestujú svoje nápady v špičkových podmienkach“, dodáva vicepremiér Pellegrini. Jeho úrad a ministerstvo zahraničných vecí už v tejto súvislosti pripravujú memorandum, ktoré slovenská vláda podpíše s vládou americkej Virgínie.
Radíme: Odmena za vysvedčenie
Koniec školského roka je tu a dnes aj deň odovzdávania vysvedčenia. Niektorí rodičia v tom majú jasno, iní možno riešia dilemu: odmeňovať školákov za vysvedčenie aj keď to nebudú samé „čisté“? Odborníci radia: určite áno, ale robte to tak, aby dieťa malo z darčeka dlhodobý úžitok.

Odmena za koncoročné vysvedčenie je ocenením celoročnej snahy dieťaťa za úsilie v škole a pri domácich úlohách. „Ako rodičia si musíme navyše ceniť snahu dieťaťa a jeho ochotu 10 mesiacov v roku usilovne sa učiť a plniť si povinnosti voči škole. Aj keď to hodnotenie na konci nežiari jednotkami, ocenenie či  pochvalu si zaslúži“, hovorí detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková. Ako ale nájsť správnu mieru odmeňovania v dnešnom konzumnom svete, keď svoje deti zahŕňame vecami často aj bez príležitosti? Podľa psychologičky sú práve rodičia pre deti najlepším príkladom - a to aj v učení, prístupe k práci a aj k materiálnosti dnešného sveta. Deti majú vo väčšine slabšiu vnútornú motiváciu učiť sa. Jedno-dve z desiatich sa učia preto, že ich to naozaj baví. A tak sú motivátori rodičia. Často si berieme na pomoc aj darček, no určite by mal byť primeranej hodnoty.

Drahý darček alebo symbolický? Deti čakajú, že ich ocenenie bude aj materiálne, no nie obrovské - malé autíčko, kniha, talizman. Každý rodič vie, po čom jeho dieťa túži a malé ocenenie, primerane jeho možnostiam či predstavám o darčeku dieťa nepokazí. Drahá vec je pre každú rodinu niečo iné, radšej by sme sa pri výbere darčeka mali namiesto ceny sústrediť na veci, ktoré nemusia stáť veľa, ale dieťa ich využije napríklad počas prázdnin, či už na cestách, v tábore, pri mori alebo na horách či u babičky na dedine. Vhodnou odmenou môže byť aj zážitkový darček v podobe netradičného výletu do prírody či rodinných cyklopretekov.

7 psychologický rád ako si poradiť s výsledkami v škole
1. Zaujímajte sa nielen o výsledky, ale o to, čo sa vaše dieťa v škole učí.
2. Oceňte snahu rovnako ako úspechy, nič nie je samozrejmé  - ak sa mu niečo mimoriadne vydarí, odmeňte ho drobnou pozornosťou.
3. Hodnoťte známky svojho potomka podľa jeho schopností - berte svoje dieťa také, aké je, pre jedného je dvojka neúspech a pre iného je trojka skvelé víťazstvo.
4. Za zlé známky dieťa netrestajte, hľadajte spolu príčinu.
5. Ak dieťa trvalo nosí známky pod svoje možnosti, zvýšte kontrolu - venujte sa mu, hovorte o tom, čo sa učia, stanovte mu konkrétne ciele a dozerajte na ich plnenie.
6. Podporujte ho v tom, kde sa mu darí, aj mimo školy.

7. Chváľte dieťa kedykoľvek si to zaslúži, podporíte jeho sebavedomie.

štvrtok 29. júna 2017

e-Schránka: Udelené oprávnenia možno zmeniť
Zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa, právnickej osoby a orgánu verejnej moci je najnovšie možné vykonať bez nutnosti zrušenia a následného udelenia oprávnenia.

Po prihlásení sa do schránky sa v sekcii Môj profil“ v časti Zobrazenie oprávnení“ zobrazí zoznam subjektov, ktoré už majú udelené oprávnenia. Cez možnosť Upraviť“, nachádzajúcu sa pri mene/názve subjektu, získate prístup k zmenovému formuláru, po ktorého odoslaní Vám aj subjektu, ktorému meníte oprávnenie, príde do elektronickej schránky potvrdenie o zmene zastupovania.


Viac informácií nájdete v sekcii Návody na portáli slovensko.sk.
STK: Motoristi robia rovnaké chyby

Aké sú najčastejšie problémy, kvôli ktorým motoristi neprejdú technickou kontrolou? Technik STK sa nerozhoduje podľa svojho uváženia, keďže presné pravidlá stanovuje štát. Zároveň je pod neustálym drobnohľadom kamier.

Technická prehliadka obyčajne trvá 20 až 40 minút a pozostáva z viacerých stanovíšť, na ktorých sa kontroluje takmer všetko. Tajomník Národnej asociácie STK Peter Hulman odporúča ešte pred STK urobiť rýchlu kontrolu a pripraviť si všetko, čo si má so sebou vodič priniesť. Skontrolovať je potrebné svetlá, smerovky, stierače, vodu do ostrekovača či dátum platnosti lekárničky.
„Akékoľvek opravy okrem nastavenia sklonu svetlometov v priebehu kontroly sú prísne zakázané. Technikovi hrozí pokuta 165 eur. Dokonca nemôže zákazníkovi ani doliať vodu do ostrekovača“, dopĺňa P. Hulman.

Jednou z najčastejšie sa opakovaných príčin neabsolvovania STK je nepredloženie osvedčenia o evidencii časť II (po starom veľký technický preukaz). Šoféri na STK tiež chodia občas s nezapísanými zmenami. Najmä pneumatiky s iným rozmerom alebo čelné ochranné rámy sú dôvody, pre ktoré auto bez zápisu do technického preukazu jednoducho nemôže byť spôsobilé rovnako ako nečitateľné alebo inak výraznejšie poškodené EČV, nefungujúce alebo vypálené žiarovky svetlometov či nefunkčné nastavenie výšky svetiel. Sú však aj závady, o ktorých majiteľ auta nemusí vedieť: nezhodné pneumatiky na jednej náprave, pneumatiky s nižším rýchlostným indexom než je zapísaný v technickom preukaze, nalepené neschválené fólie na predných sklách, nefunkčné sťahovanie okien či poškodený výrobný štítok alebo skorodované vyrazené VIN číslo.

EU: Nové pravidlá uľahčia cezhraničné insolvenčné konania
Od pondelka 26. júna t.r. začínajú v Európskej únii platiť nové pravidlá o cezhraničných insolvenčných konaniach, ktoré sa zameriavajú na účinnejšie a efektívnejšie vymáhania pohľadávok v tejto oblasti.


Pre podniky to bude znamenať ľahšiu reštrukturalizáciu a pre veriteľov vyššiu návratnosť. Nariadenie zároveň zabezpečuje uznávanie súdnych rozhodnutí súvisiacich s insolvenčnými konaniami v rámci celej EÚ.

Hlavné prvky nových pravidiel:
•             Širší rozsah pôsobnosti: Nové pravidlá sa vzťahujú na širšiu škálu vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní. Určité moderné a efektívne typy vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní neboli zastrešené starým súborom pravidiel, čiže nemohli byť použité v cezhraničných prípadoch. Odteraz je možné na záchranu podnikov alebo na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov v iných krajinách EÚ uplatniť moderné vnútroštátne reštrukturalizačné konania.

•             Zvýšená právna istota a ochrana proti bankrotovej turistike: Ak dlžník premiestni svoje sídlo krátko pred tým, ako podá návrh na insolvenčné konanie, súd bude musieť starostlivo preskúmať všetky okolnosti prípadu s cieľom zistiť, či je premiestnenie sídla skutočné a či sa ním nesleduje využitie miernejších pravidiel insolvenčného konania. Vnútroštátny súd bude musieť overiť, že dlžník nekoná ako „bankrotový turista“.
•             Zvýšené šance na záchranu spoločností: Nové pravidlá vylučujú „vedľajšie konania“ (konania začaté súdmi v inom členskom štáte EÚ ako v štáte, v ktorom má spoločnosť sídlo). Uľahčí sa tým reštrukturalizácia podnikov v cezhraničnom kontexte. Pravidlá súčasne poskytnú záruky na zabezpečenie záujmov miestnych veriteľov.
•             Insolvenčné konania skupiny spoločností: Novými pravidlami sa zavádza rámec pre insolvenčné konania skupiny spoločností. Zvýši sa tým efektívnosť insolvenčných konaní zahŕňajúcich jednotlivých členov skupiny spoločností. Na druhej strane sa takouto úpravou zvýšia šance na záchranu skupiny ako celku.
•             Prepojenie insolvenčných registrov: Vnútroštátne elektronické insolvenčné registre budú do leta 2019 prepojené v celej EÚ. Zjednoduší sa tým získavanie informácií o insolvenčných konaniach v iných krajinách EÚ.

streda 28. júna 2017

Upozorňujeme: Nové masové vírusy

Dnes ráno bola zaznamenaná vlnu ďalších rozsiahlych ransomvérových útokov, ktoré zasiahli organizácie najmä na Ukrajine, v Rusku a západnej Európe. Ransomvér je vyšetrovaný pod názvom ExPetr (nejde o variant ransomvéru Petya ako naznačovali prvé správy).

Vzhľadom na stále prebiehajúce vyšetrovanie sa nedá ešte hovoriť o konkrétnom rozsahu, systémy Kaspersky Lab však predbežne zachytili okolo 2-tisic útokov. Útočníci požadujú vo väčšine  prípadov výkupné vo výške 300 dolárov v bitcoinoch za sprístupnenie dešifrovacieho kľúča na odblokovanie zašifrovaných súborov. Na rozdiel od prípadu Wannacry je táto technika účinná, pretože útočníci požadovali od obeti zaslanie čísla peňaženiek prostredníctvom emailu na wowsmith123456@posteo.net
, čím potvrdia transakciu. Zdá sa ale, že memontálne je už tento emailový účet zrušený, čo znemožňuje súčasným obetiam dostať sa k dešifrovacím kľúčom. Včera v neskorých večerných v hodinách obsahovala bitcoinová peňaženka 24 transakcií v hodnote 2.54 BTC, čo je približne 6-tisíc amerických dolárov.

Ransomvér využíva na svoje rozšírenie vlastne nástroje a la Mimikatz. Tie dokážu vytiahnuť potrebné  prístupové dáta z procesu http://lsass.exe. Hneď po tom sú tieto dáta presunuté ďalej cez PsExec nástroje alebo WMIC na distribúciu vo vnútri siete (cez PsExec nástroje alebo WMIC).
EU: Pokuta 2,42 miliardy eur pre  Google
Európska komisia udelila rekordnú pokutu za zneužitie dominantného postavenia na trhu. Podľa zistení poskytoval vyhľadávač Google nezákonnú výhodu vlastnej službe porovnávania cien Google Product a zároveň spôsobil, že konkurenčné služby porovnávania cien mali v jej výsledkoch vyhľadávania cielene nižšie umiestnenie.

Prešetrovanie tiež ukázalo, že v dôsledku nezákonného postupu spoločnosti sa internetová premávka jej služby porovnávania cien Google Product výrazne zvýšila, zatiaľ čo konkurenti dlhodobo zaznamenávali značné straty v premávke. Tieto náhle poklesy nebolo pritom možné vysvetliť inými faktormi. Niektorí konkurenti sa prispôsobili a podarilo sa im premávku zvýšiť, avšak nikdy nie v plnom rozsahu. Postup Google tak potláčal hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien založenú na kvalite výrobkov, v dôsledku čoho prišli európski spotrebitelia o možnosť skutočnej slobodnej voľby.


Spoločnosť Google má teraz 90 dní na to, aby tieto praktiky ukončila a aby sa zdržala akéhokoľvek opatrenia, ktoré by malo rovnaký alebo podobný cieľ alebo účinok. V opačnom prípade bude musieť uhradiť penále až do výšky 5% priemerného denného celosvetového obratu spoločnosti Alphabet, ktorá je jej materskou spoločnosťou. V rozhodnutí sa zároveň prikazuje, aby Google dodržiaval jednoduchú zásadu, a to poskytovať rovnaké zaobchádzanie konkurenčným službám porovnávania cien, aké poskytuje svojej vlastnej službe.

Pokuta 2,424.495.000 eur zohľadňuje trvanie a závažnosť porušení. Vypočítaná bola na základe výšky príjmov, ktoré Google získalo zo svojej služby porovnávania cien v 13 dotknutých krajinách EHP.
Radíme: Ako odfotiť perfektný portrét II.
Na vytvorenie kvalitnej portrétovej fotografie sa dnes už nepoužíva iba drahá zrkadlovka, ale čoraz viac smartfón so špičkovým fotoaparátom. Potrebné je ale doržiavať overené rady. Vedeli ste napríklad, že si môžete sami vyrobiť fotografickú odrazku, alebo že na ostrom slnku si môžete pomôcť bleskom?

Hrajte sa s hĺbkou ostrosti - portrét je intímna fotografia, ktorá počíta s blízkosťou medzi fotografovaným modelom a človekom pozorujúcim fotografiu. Tento dojem možno dosiahnuť pri využití hĺbky ostrosti, kedy je fotografovaný model perfektne zaostrený a pozadie za ním rozostrené.

Využite fotografickú odrazku - toto pre fotografa nevyhnutné príslušenstvo sa pri tvorbe portrétov ukazuje ako nenahraditeľné. Poskytuje svetlo pre osvetlenie tienistých oblastí, zmäkčuje svetlo (biele odrazky) alebo pridáva tvári teplejšie (zlatá odrazka) alebo chladnejšie (strieborná odrazka) tóny. Odrazku si môžete ľahko vyrobiť sami za použitia kusu polystyrénovej peny, zadnej strany kalendára tlačeného na umelecký papier alebo prilepením hliníkovej fólie (alobalu) na kartónovú krabicu.

Zaostrite na oči - keď fotografujete s dlhou závierkou (čo je pre rozostrené pozadie ideálne), je rozsah ostrenia veľmi malý a ľahko sa stane, že zaostrenie nie je finálne tam, kde byť malo. V prípade portrétu by ste mali ostriť na oči modela (pri väčšom detaile) alebo na hlavu (pri širšom zábere), preto je lepšie manuálne zadať body ostrenia autofocusu.

Počkajte na popoludnie - nie je žiadnym tajomstvom, že fotografia je umením svetla. Rovnako ako pri fotografovaní všeobecne aj pri portréte je najlepšie využiť prirodzené osvetlenie. V rozpore s tým, čo by ste možno predpokladali, je najlepšou voľbou nie ostré obedňajšie svetlo, ale mäkšie a menej priame svetlo neskorého popoludnia.

Na otvorenom slnku použite blesk - ak nemáte k dispozícii nič, čo by ste mohli použiť ako odrazové sklá a potrebujete vyvážiť ostré svetlo, ktoré vytvára silné tiene na tvári modela, môžete si pomôcť bleskom. Blesk zahladí tiene a zjemní svetlo dopadajúce na tvár.


Špeciálne funkcie - na zhotovenie kvalitnej portrétovej fotografie vznikajú samostatné funkcie aj u smartfónov, napr. 3D technológia na detekciu tváre. Tá precízne rozpoznáva fotografovanú tvár a umožňuje tak zachytiť plnú ostrosť, zatiaľčo pozadie fotky je profesionálne rozmazané (bokeh). 
EU: Prísnejšie pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a financovaniu terorizmu
Od pondelka 26. júna t.r. nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá v tejto oblasti a zefektívňuje tiež boj proti financovaniu terorizmu. Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzenie daňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers.


Zavádza nasledovné zmeny:
•             sprísňuje povinnosť bánk, právnikov a účtovníkov, pokiaľ ide o posudzovanie rizík,
•             v prípade spoločností stanovuje jasné požiadavky na transparentnosť ohľadom ich skutočného vlastníctva. Informácie o skutočnom vlastníctve budú uložené v centrálnych registroch, ako sú napríklad obchodné registre, a budú k dispozícii úradom členských štátov a povinným osobám,
•             uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v členských štátoch s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí v záujme predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti alebo teroristickým aktivitám,
•             stanovuje jednotnú politiku voči nečlenským, tretím krajinám, ktoré majú nedostatočné systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
•             posilňuje právomoci príslušných orgánov udeľovať sankcie v tejto oblasti.

Členské štáty mali do 26.6.2017 oznámiť, ako sa im podarilo túto smernicu transponovať do svojich právnych predpisov. Európska komisia teraz začne tento stav kontrolovať a v prípade, že členské štáty doposiaľ neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi urýchlene hľadať riešenia.

Komisia dnes zároveň zverejnila správu, v ktorej v súlade s požiadavkami novej smernice posudzuje riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v rôznych odvetviach a v súvislosti s rôznymi finančnými produktmi. Identifikuje oblasti, v ktorých existuje najväčšie riziko prania špinavých peňazí, ako aj najrozšírenejšie techniky, ktoré používajú páchatelia týchto trestných činov.

utorok 27. júna 2017

Upozorňujeme: Nebezpečná kosačka
Lidl Slovenská republika zverejnil varovanie od Grizzly Tools GmbH & Co. KG pred ďalším používaním výrobku Aku kosačka FRMA 36/2 B1, ktorá sa predávala pod značkou Florabest.

 
S ohľadom na ochranu spotrebiteľov menovaný dodávateľ preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobok Aku kosačka FRMA 36/2 B1 značky Florabest (IAN kód 282231), aby tento výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Lidl vrátane k tomu prislúchajúcich batérií. Vzhľadom na výrobnú vadu môže pri používaní tohto výrobku dôjsť k vzniku požiaru. Aku kosačku FRMA 36/2 B1 predával Lidl od 20. apríla 2017 za 249,99€. 


V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho kedykoľvek priniesť späť do predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku. 
Radíme: Ako odfotiť perfektný portrét I.
Portrét je jedna z najdôležitejších, ale aj najťažších foriem fotografie. Pri jeho vzniku je dôležitá nielen práca so samotným fotografickým zariadením a so svetlom, ale aj s osobou, ktorá je vaším modelom. Inšpirujte sa našimi užitočnými tipmi.

Kľúčom je prirodzenosť - ak chcete urobiť portrétovú fotografiu, ktorá pritiahne pozornosť, pamätajte, že kľúčom je prirodzenosť. Nesnažte sa predstierať, že model je niekým iným ako v skutočnosti. Netlačte ho výhradne a bezprízorne len do svojich predstáv. Ak sa tomuto vyhnete, ľudia to na fotografii spoznajú a ocenia.

Vyskúšajte najrôznejšie pozície - postavenie hlavy, posadenie rúk, smer pohľadu alebo ramien. Všetky tieto elementy dokážu úplne ovplyvniť charakter a posolstvo fotografie. Ak ste v oblasti portrétu začiatočníkom, skúste si najskôr prezrieť rad iných fotografií pre inšpiráciu. Pozorne ich sledujte a hľadajte zaujímavé elementy. Počas vlastného fotenia potom sledujte množstvo snímok s najrôznejším aranžmá, a potom hľadajte tú najlepšiu. Čoskoro bude schopní svoj model inštinktívne naviesť.

Spojenie medzi fotografom a modelom - hovorte so svojim modelom, pomôžte mu uvoľniť sa, vysvetlite mu svoju ideu, počas fotenia mu raďte a takisto počúvajte jeho postrehy. Nie je nič horšie ako vystresovaný a napätý model. Či už chcete dosiahnuť úplne prirodzený efekt, alebo práve hľadáte tú správnu pozíciu, dôležité je, aby sa váš model cítil pohodlne.

Nebuďte otrokom kompozície - skúste prísť s takou kompozíciou, ktorá bude sedieť danej osobe najlepšie, či už ide o situovanie či osvetlenie. Nemusíte sa držať zažitých konvencií, kedy hlavný model na fotografiu bežne zaberá ¾ priestoru. Vyskúšajte asymetrickú kompozíciu, prípadne experimentujte s prázdnymi priestormi.


Využite vzájomne ladiace farby - portrét je forma, kde je pozornosť publika väčšinou zameraná na jeden objekt – tvár modelky. Ak je vo vašich silách voliť prostredie, kde sa bude fotografovať, skúste zvoliť farbu prostredia/pozadia a odevu modelky tak, aby navzájom ladili a dopĺňali sa. Pomôže vám to dosiahnuť chceného efektu a pritiahnuť požadovanú pozornosť. Nemáte zrovna cit na to, ktoré farby spolu ladia? Potom sa skúste pozrieť okolo seba, alebo jednoducho zabrowsujte na internete.
EU: 2,7 miliardy eur na 152 projektov v oblasti dopravy
Európska komisia  predstavila návrh investovať 2,7 miliardy eur do kľúčových dopravných projektov, ktoré podporujú konkurencieschopnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe. Medzi nimi je aj 13 projektov zo Slovenska.


Vybrané projekty sú väčšinou zamerané na strategické úseky európskej dopravnej siete so zámerom prispieť k modernizácii železničných tratí, odstraňovaniu prekážok brzdiacich dopravu a zlepšovaniu cezhraničných prepojení, k inštalácii zariadení na dodávku alternatívnych palív, ako aj k realizácii inovačných riešení riadenia dopravy. Najväčšia časť finančných prostriedkov sa vyčlení na rozvoj európskej železničnej siete (1,8 mld. eur), dekarbonizáciu a modernizáciu cestnej dopravy a rozvoj inteligentných dopravných systémov (359,2 mil. eur) a zavádzanie systémov manažmentu letovej prevádzky (311,3 mil. eur).

V rámci Slovenska bolo na financovanie vybraných 13 návrhov (z celkovo 18 podaných) za viac ako 153 miliónov eur. Medzi vybranými návrhmi sú napríklad vypracovanie prípravných štúdií na modernizáciu 26 km dlhého úseku železničnej trate Malacky-Kúty, vybudovanie 144 nabíjacích staníc so striedavým a jednosmerným prúdom a 23 rýchlonabíjačkiek pre elektromobily v Bratislave, Ľubľane a Záhrebe, či zavedenie GSM-R na komunikáciu medzi vlakom a kontrolnými centrami železničnej regulácie pozdĺž 329 km dlhého úseku železničnej trate Varín-Košice-Čierna nad Tisou.

Tieto investície sa uskutočnia v rámci Nástroja na prepájanie Európy, finančného mechanizmu EÚ na podporu budovania sietí infraštruktúry a prinesú 4,7 miliardy eur z verejných i zo súkromných zdrojov. Komisia tak plní svoj Investičný plán pre Európu a záväzok prepojiť Európu vrátane nedávno vyhláseného programu Európa v pohybe.

pondelok 26. júna 2017

Novinka: Profesionálna vnučka
Osamelosť patrí medzi najväčšie problémy dôchodcov. Podľa štatistík až štvrtina slovenských domácností je jednočlenných a väčšinou ide o dôchodcov. Z osamelosti sa seniori postupne dostávajú do depresie, prejavia sa u nich úzkostné stavy, smútok až strata zmyslu života.

Aj v tomto prípade platí, že najlepšia je prevencia a preto vznikol zaujímavý projekt na podporu spoločenskej komunikácie. Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň zatelefonuje seniorovi,  vypočuje ho, porozpráva sa s ním, čím sa zmenší pocit osamelosti a zastúpi zaneprázdnenú alebo chýbajúcu rodinu. Službu využívajú  nielen seniori, ale aj rodiny so znevýhodneným príbuzným, ktorý sa potrebuje porozprávať a nájsť si priateľa. Profesionálna vnučka je k dispozícii aj v prípade, ak ste pracovne vyťažení, potrebujete vycestovať a nemáte možnosť pravidelne udržiavať kontakt so svojimi starkými a radi by ste sa ubezpečili, že sú v poriadku. Na základe svojich skúseností dokáže autorka projektu rozpoznať a identifikovať zmenu v správaní, čo môže prispieť k včasnej diagnostike psychického či zdravotného problému. Rovnako, ak sa klientovi nedovolá, upozorní rodinu.


Profesionálna vnučka ponúka tiež možnosť adoptovať si dôchodcu, ktorému môžete službu prefinancovať. Rovnako sa na stránke môžu prihlásiť dôchodcovia, ktorí by o službu mali záujem, ale nemôžu si ju dovoliť. Pokúsia sa im nájsť sponzora. 
Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika
Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a vo Švédsku. Môžu sa však vyskytovať aj na Slovensku alebo v internetových elektronických obchodoch.
 
Prvým nebezpečným výrobkom je súprava - rúž na pery a ceruzka Lipstic & Lipliner – Red Lips značky Max & More (výrobná dávka/typ: Article Nr. 2546776, typ: Red, Vibrant Red, Classic red, Dark Red, Batch: 08/2016, EAN: 8733131209890) z Číny. Vo výrobku sa nachádza zakázané olovo (604 mg.kg-1 ). 

Druhým nebezpečným výrobkom sú pásiky na bielenie zubov CREST 3D White Whitestrips Supreme Flexfit značky CREST (výrobná dávka/typ: (L) 6225V44, čiarový kód: 8971400046) USA. Ide o neregistrovaný dovoz, výrobca nevyrába tento výrobok pre spotrebiteľov v EU. Samotný výrobca potvrdil, že výrobok nie je určený pre spotrebiteľov v EÚ a nepredáva tieto výrobky na európskom trhu. Predáva sa však spotrebiteľom cez internet. Obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (horný pásik – 9,8% a dolný pásik – 10% peroxidu vodíka). 

e-Schránka: Nový dizajn
Nový dizajn zabezpečí jednoduchšiu elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Priblíženie vizuálu elektronických schránok prostrediu emailového klienta umožní používateľom využiť svoje predchádzajúce skúsenosti s bežnou elektronickou komunikáciou.

Od 1. júla budú na portáli slovensko.sk dostupné schránky v novom dizajne s upravenými existujúcimi funkciami. V priebehu júla budú mať používatelia k dispozícii nasledujúce vylepšenia, ktoré vyplynuli z verejného prieskumu:
  • zjednodušenie a zjednotenie výberu a listovania v zozname správ,
  • zvýraznenie možnosti odhlásenia sa zo schránky,
  • zvýraznenie neprečítaných správ,
  • sprístupnenie žiadostí v schránke na jedno „kliknutie“ alebo v kontexte s konkrétnou funkcionalitou,
  • zjednodušenie nastavenia notifikácií,
  • čitateľnejšie zobrazovanie údajov v doručenke,
  • možnosť nastavenia počtu zobrazovaných správ v priečinku prijatých správ,
  • sprievodca schránkou (jednoduchý sprievodca základnými funkciami schránky),
  • prepínanie medzi schránkami jedného používateľa bez nutnosti odhlásenia sa zo schránky (už len prostredníctvom zadania BOK kódu).
Vo  fáze nasadenia do konca septembra sú naplánované nové funkcionality ako preposielanie správ do emailu či hromadné operácie nad správami (hromadné mazanie správ, presúvanie priečinkov a ukladanie ich obsahu).


V prechodnom období bude dostupná duálna verzia schránok, t. j. starý aj nový vizuál. Obe verzie budú fungovať paralelne tak, aby mali používatelia dostatok času zvyknúť si na nové prostredie a naučiť sa pracovať so schránkou.
SR: Finančná správa získa informácie amerických nadnárodných spoločností

Zástupcovia Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických podpísali v holandskom Noordwijku bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov, tzv. Country by country reporting (CbC správy).

Bilaterálna dohoda upravuje postup, lehoty a technické aspekty automatickej výmeny CbC správ. Tie sú jedinečným nástrojom na identifikáciu rizík pre účely transferového oceňovania a poskytujú komplexné informácie o skupinách nadnárodných podnikov a ich štruktúre, dosahovanom zisku, aktivitách, počte zamestnancov, uhradenej a splatnej dani ako aj iných informáciách v súvislosti s transferovým oceňovaním. Správy budú predmetom analýz a kontrol s cieľom identifikovať škodlivé praktiky, ktoré vedú k umelému presúvaniu ziskov do daňovo zvýhodnených prostredí. Finančná správa takto získa úplný obraz o tom, aká časť ziskov týchto nadnárodných skupín podnikov plynie do schránkových spoločností a môže sa tak zamerať na cielenú daňovú kontrolu.


Je to významný krok v procese sprístupnenia informácií o nadnárodných skupinách podnikov, pričom nie je tajomstvom, že najviac nadnárodných spoločností sídli práve v USA. „Naši špecializovaní pracovníci budú na základe týchto správ identifikovať rizikové subjekty a transakcie pre účel kontroly transferového oceňovania. Som hrdý, že Slovensko je prvá krajina z V4 regiónu a tiež krajina v prvej desiatke na svete, ktorá sa dokázala na podpise s USA dohodnúť v rekordne krátkom čase", povedal Ladislav Hanniker, ktorý podpísal dohodu za SR.

Rovnako ako od USA, Finančná správa SR bude takto dostávať CbC správy od viac ako 50 krajín, kde sídlia materské spoločnosti nadnárodných skupín podnikov. Okrem Slovenskej republiky podpísali včera Spojené štáty americké rovnakú dohodu aj s Lotyšskom a Dánskom.

piatok 23. júna 2017

Vyskúšali sme: Nový cider
Na slovenský trh prichádza ďalšia novinka - belgický cider z dielne rodiny Stassenovcov, ktorá sa výrobe tohto nápoja venuje už od roku 1895 a vďaka ktorej uzrel svetlo sveta vôbec prvý ochutený cider na svete.  

Nový produktový rad ciderov Stassen pozostáva z troch chutí: Cidre Brut, Cidre Cuvée Rosé a Cidre Grand Cru, ktoré sa líšia použitím rozdielnych odrôd jabĺk a ich kombinácií v procese výroby. Použité odrody sa pestujú vo vápencovej pôde v nadmorskej výške 200 m.n.m. Chuť ciderov z týchto špecifických odrôd dopĺňa použitie známych kvasníc z regiónu Champagne. Nazýva sa preto aj šampanským medzi cidermi s obsahom alkoholu 7,4% a 8,2%.


Novinka bude dostupná v 750 ml sklenených fľašiach v prémiových prevádzkach segmentu Horeca. Mali sme možnosť ochutnať cidre medzi prvými na slávnostnom uvedení v Bratislave. Môžeme tak potvrdiť, že majú výraznú ovocnú chuť a oslovia najmä konzumentov, ktorí uprednostnia výrazne sladké a šumivé nápoje. Zaujímavosťou je, že Cidre Brut je vyrobený už nielen z jabĺk, ale aj z hrušky. Samotná cena 6,99 Eur za fľašu však nepatrí k cenovo atraktívnym – premieta sa v nej marketingový koncept produktu ako alternatívy k šampanskému.    
Trend: Útoky na smart zariadenia pribúdajú  
Vo svete sa momentálne používa viac ako 6 miliárd smart zariadení a ich počet neustále rastie. Stále viac sa však stávajú terčom útokov kyberzločincov. Za posledný rok bolo odhalených až 7 tisíc vzoriek malvérov postihujúcich zariadenia internetu vecí, pričom polovica z nich bola objavená len od začiatku tohto roka.

Smart hodinky, smart televízory, routre, kamery a iné sa stali bežnou súčasťou našich životov. Vytvárajú fenomén nazvaný internet vecí (IoT). S rastúcou popularitou a rozmanitosťou IoT zariadení sa však mnohé z nich stávajú čoraz atraktívnejším terčom pre kyberzločincov. Pretože s každým hacknutým smart zariadením sa im otvárajú nové a nové príležitosti na škodlivé aktivity. Dokazujú to aj nedávne masívne útoky Mirai alebo Hajime. Experti Kaspersky Lab zistili, že väčšina zo zachytených útokov bola zameraná na digitálne video rekordéry alebo IP kamery (63%), 20% útokov ochromilo sieťové zariadenia, vrátane routerov a DSL modemov. Útočníci vo svojich škodlivých aktivitách neobišli ani bežne využívané zariadenia ako napr. tlačiarne alebo smart zariadenia používané v domácnosti (okolo 1%).

Ku krajinám, v ktorých sa preukázalo najviac útokov zameraných na IoT zariadenia, patrí Čína (17%), Vietnam (15%) a Rusko (8%), nasledované Brazíliou, Tureckom a Taiwanom (všetky okolo 7%). Vo výskume boli vyhodnotené dáta zozbierané z informácií týkajúcich sa viac než 7 tisíc malvérových vzoriek vytvorených špeciálne na útoky na IoT zariadenia. Dôvod, prečo sa počet útokov na IoT zariadenia tak rapídne zvyšuje, je prostý: svet IoT zariadení je veľmi krehký a ľahko dostupný pre kyberzločincov. Drvivá väčšina smart zariadení funguje na operačných systémoch založených na Linuxe, čo uľahčuje útoky. Kyberzločinci tak dokážu napísať generický škodlivý kód, schopný naraz ohroziť obrovské množstvo zariadení. 

Odporúčania bezpečnostných expertov:
1.      Nepripájajte sa do svojich smart zariadení z externých sietí, pokiaľ to nie je nutné.
2.      Deaktivujte všetky sieťové služby, ktoré vo svojom zariadení nepotrebujete.
3.      V prípade, že obsahujú štandardné alebo univerzálne heslo, ktoré nemožno zmeniť alebo nie je možné deaktivovať aktuálny účet, obmedzte prístup sieťovým službám, v ktorých sa využívajú; alebo zatvorte prístup do externých sietí.
4.      Pred prvým použití zariadenia, si najskôr zmeňte pôvodné heslo a nastavte svoje vlastné.

5.      Pravidelne aktualizujte firmware zariadenia na najnovšie verzie – pokiaľ to je možné.
SR: Daňové zmeny

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely daňových zákonov. Okrem novely zákona o dani z príjmov je to aj novela daňového poriadku, ktorá prinesie viacero zmien. Novelou sa mení inštitút daňového tajomstva a zavádza sa index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia v boji proti daňovým únikom.

Už v súčasnosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej webstránke zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, platiteľov DPH či zoznam daňových dlžníkov a ďalšie. V budúcnosti by k nim mal pribudnúť aj zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu, alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. Zverejňovanie týchto informácií môže zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv. Zoznamy by mali mať teda aj psychologický efekt, pričom by slúžili ako ďalší nástroj pre verejnú kontrolu vykonávanú napr. tretím sektorom. Ďalšou novinkou je index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. Finančná správa bude interne „známkovať“ firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. K tým, ktorí si svoje povinnosti plnia včas a riadne bude finančná správa pristupovať inak ako k subjektom, ktoré si svoje povinnosti neplnia tak ako majú.


Novela zákona o dani z príjmov sa zameriava na inovácie. Navrhuje sa zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj. Novým prvkom v oblasti podpory inovácií je zavedenie tzv. patent boxu, ktorý umožní čiastočné oslobodenie od dane z príjmov z komerčného využívania nehmotných aktív. Návrhom zákona dochádza aj k zmene systému poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých, a to adresným poskytovaním zvýhodnenia priamo daňovníkom čerpajúcim úvery na bývanie. Zvýhodnenie má formu daňového bonusu, čo umožní daňovníkom dosahujúcim nízke príjmy čerpať toto zvýhodnenie, aj keď výška ich daňovej povinnosti je nižšia ako poskytované zvýhodnenie.
Radíme: Cesta autom bez stresu II.
Poradili sme, ako si čo najlepšie naplánovať trasu a pripraviť svoje vozidlo na náročnú cestu. Ale ako si poradiť v nepredvídaných situáciách? Pokračujeme v užitočných radách pre letné cestovanie autom.

Vo vozidlách bez systému bezkľúčového vstupu a štartovania, sú zabuchnuté kľúče častou a zbytočnou komplikáciou, ktorej sa dá predísť uložením náhradných kľúčov na bezpečnom mieste mimo vozidla, napríklad v taštičke s osobnými dokladmi. V prípade potreby je tiež možné kontaktovať asistenčnú službu. Častým problémom v cudzích mestách alebo vo veľkých nákupných centrách je situácia, v ktorej si nedokážete spomenúť, kde presne ste odstavili svoje auto. On-line služby fungujúce prostredníctvom mobilných aplikácií umožnia pomocou inteligentného telefónu zistiť aj to, kde ste vozidlo zaparkovali a taktiež na diaľku skontrolovať, či ste nezabudli zavrieť dvere alebo okno.

Čo robiť pri natankovaní nesprávneho paliva? Pred každým tankovaním porovnajte zhodu informácií na čerpacom stojane s informáciou na palivovom viečku. Obchodné názvy jednotlivých druhov palív a niekedy aj farby tankovacích pištolí, sa v rôznych krajinách môžu líšiť. Ak omylom natankujete benzín do prázdnej dieselovej nádrže, do max. objemu 5 litrov sa problém dá vyriešiť dotankovaním plnej nádrže naftou. Ak už natankujete väčšie množstvo nesprávneho paliva, za žiadnych okolností neštartujte vozidlo. Odporúčame kontaktovať asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako ďalej postupovať.

Zistite si o krajinách, kam cestujete, čo najviac informácií o dopravných predpisoch. Môžu tu byť odlišné rýchlostné limity, ale aj napríklad počet, farba a umiestnenie reflexných viest, predpísaná lekárnička a výstražný trojuholník, úprava denného svietenia, telefonovanie počas jazdy, či dokonca zákaz konzumácie jedla a nápojov za volantom. Za nedodržanie predpisov môžu hroziť značné sankcie, v prípade nehody nielen finančné.


V prípade poruchy kontaktujte asistenčnú službu a majte informácie aj o odťahu, servise či náhradnej doprave. Vo výbave automobilov je už aj funkcia Emergency Call. Tiesňové volanie sa automaticky spustí po nehode a auto nadviaže hlasové spojenie s tiesňovou linkou 112, prípadne je možné ho aktivovať manuálne. Táto služba nie je automaticky dostupná vo všetkých krajinách, je možné si ju overiť na internete.

štvrtok 22. júna 2017

Umelá inteligencia: Identifikuje nádorové bunky rýchlejšie a presnejšie než človek
Informačné technológie dokázali urýchliť výskum a vývoj, takže klinických štúdií, odborných článkov a vedeckých prác je dnes často až nadmerné množstvo. Zdravotnícke ústavy by preto mali začať investovať do systémov, ktoré umožnia ich špecialistom informácie selektovať, triediť a využívať.

Klasické vyhľadávanie cez Google je tu nedostatočné a nepresné. Sú potrebné oveľa sofistikovanejšie metódy, ktoré vyhľadávanie vizualizujú inak ako zoznam top výsledkov. Dôležité je nájsť spoločný kontext, výrazy a frázy. Používateľ v nich môže zadávať nové kritériá a obmedzenia, hľadať vzťahy a postupne sa cielene dopracovať len k tým relevantným dokumentom. To je však len prvým krokom. Informácie ešte treba aplikovať do praxe. V niektorých prípadoch je to jednoduché, napríklad keď lekár využije iné, doteraz ním nepoužívane liečivo alebo liečebný postup. Nové výskumy a technológie však so sebou prinášajú aj od základu nové možnosti diagnostiky a terapie. Príkladom sú genómové sekvenovanie DNA či nové spôsoby spracovania výstupov zo zobrazovacích medicínskych zariadení. Zvyčajne produkujú veľké množstvo komplexných údajov, pri ktorých môže mať lekár problém správne ich vyhodnotiť. Práve tu dokážu významne pomôcť technológie.

V posledných troch rokoch sa začínajú používať umelé neurónové siete – umelá inteligencia, ktorá vie štruktúrované a komplexné dáta sama vyhodnotiť. Ide napríklad o automatizovanú analýzu mikroskopických vzoriek tkaniva pri diagnostike rakoviny. Technológia sa dokáže na základe predchádzajúcich prípadov naučiť, ktoré tkanivo vyhodnotiť ako malígne a ktoré nie. Znamená to jednak oveľa rýchlejšiu, ale aj presnejšiu diagnostiku vzoriek. Lekársky personál potom vyhodnocuje len sporné prípady, ktoré mu softvér označí. Takto je možné IT technológie využiť aj pri analýze snímok RTG, CT alebo MRI. Umelá inteligencie pri hľadaní chorého tkaniva vykazuje prekvapivo pozitívne výsledky. V oblasti genomiky sa okrem toho neurónové siete používajú na hľadanie vzťahov medzi genómom (genetickou výbavou človeka) a jeho chorobami. Zároveň vedia vyhodnotiť aj aká liečba u ktorých typov pacientov podľa genómu zaberá.


Špičkové svetové nemocnice už spolupracujú na zavádzaní nových technológií, a tie najlepšie už neurónové siete uplatňujú v praktickej diagnostike (napr. Moorfields Eye Hospital v Londýne). Asi nikto neočakáva, že sa slovenské nemocnice masovo vrhnú do aplikácie umelej inteligencie a sofistikovaných vyhľadávačov publikácií. Trendy sú však jasné a budú im skôr či neskôr musieť čeliť aj domáci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Slovenskí zdravotníci napokon už na podobných výskumných projektech participujú. 
Upozorňujeme: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora
Každá firma, ktorá od 1. februára 2017 chce obchodovať  so štátom v objeme vyššom ako 100.000€ alebo v úhrne 250.000€ v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu.

Firmy, ktoré obchodovali so štátom pred účinnosťou tzv. protischránkového zákona (pred 1. februárom 2017), dostali pol roka na dodatočné zaregistrovanie sa v novom registri, ak majú so štátom platné zmluvy a spĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. stanovený finančný limit). Rovnakú lehotu na preregistráciu majú aj spoločnosti, ktoré boli do februára zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Tieto boli síce do nového registra „preklopené“ automaticky, ale cez oprávnenú osobu si musia zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladiť zapísané údaje v registri. Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ak spĺňajú finančné limity), držiteľov banského oprávnenia, držiteľov povolení na podnikanie podľa zákona o energetike, osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ako aj osôb poverených správcom výberu mýta.

Polročné prechodné obdobie pre zápis sa skončí 31. júla 2017. Nesplnenie povinnosti dodatočnej registrácie alebo preregistrácie môže mať za následok, že štát odstúpi od zmluvy, prípadne môže bez sankcií prestať plniť svoje zmluvné povinnosti. Do polovice júna evidujeme v registri partnerov verejného sektora už 2612 zapísaných subjektov. Ďalších 11194 subjektov bolo do neho premigrovaných z registra konečných užívateľov výhod, ktorý viedol Úrad pre verejné obstarávanie. Všetky úkony v rámci registračného konania vykonáva jedine oprávnená osoba.  Oprávnenou osobou  môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná uviesť úplné a pravdivé údaje o  konečných užívateľoch výhod. Za pravdivosť týchto údajov spoluzodpovedá a zároveň ručí aj za zaplatenie prípadnej sankcie, ktorá firme hrozí ak sa preukáže, že v registri zapísané údaje sú zlé, nepravdivé alebo neúplné.

Firmy, ktoré boli zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod na Úrade pre verejné obstarávanie a ktoré nespĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. z dôvodu, že nadobúdajú plnenia len pod limit uvedený v zákone), preregistráciu absolvovať nemusia, pričom po skončení prechodného obdobia budú bez následného uloženia sankcie z registra vymazané.


Google: Najdrahšie kľúčové slová majú poistenie a pôžičky
Nárast investícií do reklamy vo vyhľadávaní každým rokom rastie. Agentúra PerformicsB2BGroup porovnala priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní na Google za rok 2016 za non-brandované kampane v jednotlivých segmentoch, čiže v zacielení na všeobecné kľúčové slová, ktoré neobsahujú klientovu značku.

Naprieč každým segmentom bolo stanovených desať najvyhľadávanejších kľúčových slov, na základe ktorých bolo váženým priemerom vyvodená priemerná CPC (cena za kliknutie) pre dané odvetvie. Je bežné, že vo finančnom sektore sú ceny za kliknutie najdrahšie, preto najvyššiu CPC z porovnávaných odborov má podľa infografiky segment poistenia (2.40 €) a pôžičiek (2.10 €). Najlacnejšie kliknutie majú lekárne (0.12 €) a knihy (0.11 €).

Zaujímavé na prípadovej štúdií je porovnanie ceny za kliknutie medzi slovenským a českým trhom. Veľký rozdiel nájdeme v segmente hotelov, kde sa cena za kliknutie na Slovensku pohybuje v priemere 0.24 € oproti Českej republike, kde je cena niekoľkonásobne vyššia, a to 1.74 €. Ďalší výrazný rozdiel je v segmente pôžičiek, kde je cena za kliknutie na Slovensku o viac ako 1.50 € nižšia ako v ČR, kde je na spomínanej najdrahšej pozícií.


Prípadová štúdia by mala slúžiť spoločnostiam, ktoré vstupujú na trh, respektíve chcú porovnať vlastné dosiahnuté CPC s priemerom na trhu. Každoročne sa CPC zvyšuje (cca o 10-20% podľa daného segmentu), hlavným dôvodom medziročného nárastu je konkurencia, ďalším faktorom môže byť kvalita reklám.
Radíme: Cesta autom bez stresu I.
Počas hromadného letného presunu veľa Slovákov uprednostní road-trip a do oddychových destinácií vyráža autom. Aby sa jazda nezmenila na neželané dobrodružstvo, je dobré držať sa niekoľkých základných rád.

Prvou z hlavných zásad, ktorú netreba podceňovať, je kontrola technického stavu automobilu pred cestou. Môžete si urobiť základnú kontrolu svojho automobilu aj sami, ale komplexná prehliadka vozidla v autorizovanom servise zaručí, že auto dostalo potrebnú starostlivosť, vrátane kontroly bŕzd, prevádzkových náplní a nastavenia svetlometov. Ďalšou doboru radou je naplánovať si cestu vopred: pomocou plánovača trasy na internete alebo môžete využiť navigačné aplikácie, ktoré už poskytujú informácie aj o aktuálnej dopravnej situácii v reálnom čase. Pri tzv. offline navigáciách je dôležité, aby ste mali nainštalovanú aktuálnu verziu mapy, nakoľko cestná a diaľničná sieť sa neustále mení. No a napokon, ak chcete prísť do cieľa rýchlo a bez stresu, vyrazte radšej v strede týždňa, určite nie v piatok a cez víkend, kedy sú kolóny dovolenkárov najväčšie.

V rámci prípravy na cestu si pripravte vodičský preukaz, technický preukaz a doklad o poistení vozidla spolu s pasom alebo občianskym preukazom. Uistite sa vopred, či v danej krajine nie je potrebný medzinárodný vodičský preukaz. Pre prípad potreby majte po ruke finančnú hotovosť a kontakty na zastupiteľské úrady a asistenčné služby. Zadovážte si tiež autonabíjačku mobilných telefónov, ak nie je súčasťou výbavy vášho auta. Pre plnohodnotné využívanie infotainmentu si pred cestou aktivujte dáta na využívanie internetu v zahraničí (mimo krajín EÚ). Skontrolujte si tiež, či máte so sebou povinné tlačivo správy o nehode. Ak nie, stiahnite si ho z internetu alebo kontaktujte svoju poisťovňu, v ktorej máte uzavreté PZP alebo havarijné poistenie.

Pamätajte aj na rezervnú výbavu: v lete sa najviac zapotí chladiaci systém motora, preto je vhodné mať po ruke rezervnú predpísanú chladiacu kvapalinu. Na dlhšiu cestu sa zíde aspoň jeden liter vhodného motorového oleja, pretože nie všetky čerpacie stanice majú v ponuke oleje zodpovedajúce štandardom výrobcu. Pri kúpe oleja sa vždy riaďte špecifikáciou výrobcu, dôležitá je predpísaná norma výrobcu, nie normy SAE, ani ACEA. Norma pre vaše vozidlo je uvedená na štítku na motore. Ak je auto vybavené rezervným kolesom, odporúčame pred cestou skontrolovať jeho stav a dofúkať ho na hornú hranicu predpísaného tlaku najväčšieho hustenia. Ak nie je, pribaľte si sadu na opravu pneumatík a pumpu alebo kompresor, ktorým pneumatiku po oprave nahustíte. Nezabudnite ani na reflexné vesty - byť videný znamená vašu väčšiu bezpečnosť! Do odkladacej skrinky pod palubnou doskou pribaľte aj súpravu rezervných žiaroviek.  


Pripravte si pitný režim a prestávky, počas ktorých vystúpte z vozidla a ponaťahujte sa. Nepodceňujte príznaky mikrospánku a na rozptýlenie si pred cestou prichystajte playlist obľúbených pesničiek. 

streda 21. júna 2017

SR: Nelegálna výstavba nadzemných telekomunikačných sietí
Niektorí telekomunikační operátori na Slovensku začínajú využívať pri rozširovaní pokrytia miest a obcí širokopásmovým internetom aj telekomunikačné a elektrické stĺpy, na ktoré ťahujú vzduchom nové optické vedenia.

Viesť v zastavaných územiach nové rozvody nad zemou pritom vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 zakazuje. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) považuje preto takýto spôsob budovania optických sietí za nelegálny a diskriminačný. Protiprávnosť výstavby nových závesných vedení potvrdili pri preskúmavaní konkrétnych prípadov už viackrát prokuratúra, vyššie stavebné úrady aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Najaktívnejšia je pri budovaní nadzemných vedení v tomto roku Slovak Telekom. „Dominantný hráč získava obchádzaním zákona konkurenčnú výhodu, ktorá vedie k oslabeniu konkurencie, a tým aj k obmedzenému výberu pre koncových zákazníkov, k slabšiemu rozvoju služieb a k vyšším cenám“, vysvetlil predseda ALPI Michal Rybárik. Telekom „schováva“ ťahanie nových optických vedení nad zemou za opravu a údržbu existujúcej metalickej siete, hoci umiestňovanie telekomunikačných vedení v zastavaných územiach pod povrch zeme má podľa vyhlášky platiť aj pre zmeny stavby, pre udržiavacie práce a pre zmeny v užívaní stavby, čiže aj pre opravy existujúcej siete. Nadzemné vedenia však dnes po slovenských obciach pribúdajú aj na úplne nových stĺpoch a často aj na miestach, kde pôvodne žiadne telekomunikačné káble neboli. Nadzemným budovaním infraštruktúry dokáže operátor rozširovať optickú sieť niekoľkonásobne lacnejšie ako konkurenti. Je to však zároveň neestetické a keďže životnosť novobudovanej siete dosahuje desiatky rokov, konzervuje sa tým nevzhľadný výzor mnohých ulíc na jednu až dve ďalšie  generácie.


ALPI mieni dozerať na dodržiavanie právnych predpisov svojimi členmi aj ostatnými telekomunikačnými podnikmi na trhu. „Na základe podnetu od členov alebo verejnosti preveríme konkrétne stavby a  ak zistíme pochybenia, podáme podnety na príslušné orgány s cieľom, aby nadzemné vedenia museli byť odstránené alebo prebudované v súlade s vyhláškou, čiže pod povrch zeme“, dodal M. Rybárik. Asociácia tiež plánuje o téme nezákonného budovania nadzemných vedení oboznamovať obce, aby si boli vedomé možných rizík porušovania zákona. Pri podozreniach pristúpi k podaniu podnetov na Protimonopolný úrad SR, na prokuratúru či na políciu.