streda 19. júla 2017

EU: Spory s nízkou hodnotou
Vysporiadanie sporov s nízkou hodnotou má byť rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie prostredníctvom revidovaného Európskeho konania na riešenie sporov. Spor bude možné riešiť aj online.

Ak si napríklad kúpite lyže z inej európskej krajiny a vopred za ne zaplatíte, ale tovar nedostane, môžete na vrátenie svojich peňazí použiť Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Existuje od roku 2007 a osvedčilo sa: trvanie súdnych konaní ohľadom cezhraničných sporov s nízkou hodnotou sa skrátilo z pôvodných 2,5 roka na priemerne 5 mesiacov. Navyše sa zvýšil strop z 2.000 EUR na 5.000 EUR - cieľom je umožniť väčšiemu počtu malých a stredných podnikov, aby aj oni využívali takéto riešenie sporov.

Postup bude jednoduchší aj vďaka technológiám, keďže sťažovatelia nebudú musieť prísť na súd osobne, ale budú môcť vyriešiť spor online. Nové pravidlá navyše zabezpečia, aby boli súdne poplatky primerané a nedošlo k situácii, kedy by boli vyššie než samotná hodnota sporu.