pondelok 17. júla 2017

Trend: Dokonalý obraz
Podľa prieskumu Radius Global Market Research o čitateľnosti obsahu zobrazovaného na 70-palcové premietacie plochy v učebniach priemernej veľkosti v Singapure a vo Veľkej Británii vyše 50% študentov uviedlo, že je zobrazovaný obsah náročne čitateľný, pričom viac než polovica študentov zapísala najmenej jednu informáciu nesprávne.

Vo Veľkej Británii sa štúdie zúčastnilo 119 študentov vo veku od 12 do 22 rokov, ktorí boli rozdelení do skupín približne po tridsiatich. Mali si prečítať bežné materiály (grafy a text), ktoré boli zobrazené na najbežnejšom 70-palcovom obraze v tradičnej učebni (8,3×8,4 metra). Ich úlohou bolo zapísať si šesť krátkych informácií z týchto materiálov. Podobná štúdia bola realizovaná taktiež v učebni priemernej veľkosti v Singapure.

Závery prieskumu podporujú pravidlo 4/6/8 pre doporučenú veľkosť obrazu. Toto pravidlo je dlhodobým neformálnym pokynom, ktorým sa bežne riadia inštalačné firmy AV techniky pri určovaní vhodných veľkostí obrazov pre rôzne prostredie, vrátane učební, konferenčných miestností a veľkých priestorov.