utorok 18. júla 2017

Radíme: Strata občianskeho preukazu
Ak nám občiansky preukaz ukradnú, alebo ho stratíme, je potrebné ho čo najskôr zablokovať. Môžeme to urobiť osobne na polícii, príp. zastupiteľskom úrade. Pohodlnejšie a rýchlejšie je to pri elektronickom občianskom preukaze.

Na portáli slovensko.sk je dostupná služba Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme dokladov. Po prihlásení sa s občianskym preukazom s BOK si môžete sami upravovať napríklad telefónne číslo či e-mail. Okrem toho služba umožňuje zadať tzv. diskrétny údaj, ktorý je kľúčovým pri svojpomocnej elektronickej blokácii strateného či odcudzeného občianskeho preukazu. V takomto prípade využijete službu Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, kde uvediete meno, priezvisko, rodné číslo a diskrétny údaj. Občiansky preukaz bude automaticky zablokovaný a stáva sa neplatným a vy ste do 30 dní povinný požiadať o vydanie nového dokladu. Do vašej úradnej elektronickej schránky na slovensko.sk vám príde informácia, že váš preukaz bol elektronicky zablokovaný z dôvodu straty či krádeže. Tú si následne preverí aj pracovník oddelenia dokladov, kde si pôjdete vybaviť nový doklad.

Upozorňujeme, že ide o komunikáciu v elektronickom prostredí a aj tu je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti. Diskrétny údaj – najmä v kombinácii s rodným číslom – nikomu neprezrádzajte. Ak si ho predsa len potrebujete niekde poznačiť, zvoľte bezpečný spôsob aj miesto.

Ako postupovať v cudzine bez cestovného dokladu? Na našom zastupiteľskom úrade v zahraničí získate náhradný cestovný doklad, ktorý slúži na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Vydáva sa maximálne na 6 mesiacov. V prípade, že SR nemá v cudzej krajine vlastný zastupiteľský úrad, môžete požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ v ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade krajiny EÚ.