streda 19. júla 2017

Firemná kultúra: Ovplyvňuje produktivitu aj fluktuáciu zamestnancov
Menej ako polovica slovenských firiem považuje atmosféru na pracovisku a firemnú kultúru za dôležitú. Pritom práve ona ovplyvňuje nábor zamestnancov, výkonnosť pracovníkov, ale aj úspech firmy.

Podľa prieskumu University of Warwick sú šťastní pracovníci o 12% produktívnejší a nešťastní o 10% menej produktívni ako priemer. Nespokojní zamestnanci vykonávajú na svojej pozícii len nevyhnutné minimum a výkonní, avšak nedocenení pracovníci odchádzajú. Problematike fluktuácie zamestnancov sa bližšie venovala štúdia Columbia University, ktorá preukázala, že fluktuácia pracovníkov spoločností s firemnou kultúrou dosahuje 13,9% v porovnaní so spoločnosťami bez firemnej kultúry, kde percento fluktuácie dosahuje až 48,4%.  

Dôležitosť firemnej kultúry rastie nielen s nedostatkom kandidátov na pracovnom trhu, ale aj s tým, ako sa hlavným zdrojom pracovnej sily stáva generácia Y. Tá totiž uprednostňuje zaujímavé úlohy, benefity a príjemnú atmosféru na pracovisku pred finančnou kompenzáciou. Zamestnanci narodení medzi rokmi 1986 až 1995 chcú pracovať pre firmy, ktoré ich uznávajú ako individuality.  

Ktoré benefity sú v slovenských spoločnostiach najčastejšie? To bola kľúčová otázka prieskumu Grafton Slovakia na vzorke 1611 kandidátov a 500 opýtaných spoločností. Rebríček zamestnávateľských výhod vedie flexibilná pracovná doba (40%), nápoje na pracovisku zadarmo (36%), teambuildingy či príspevky na vzdelávanie. Uzatvára ho možnosť využívať automobil na súkromné účely či preplatenie krátkodobej PN. Zamestnanci vítajú priestor na svoj profesijný rast a možnosť kariérne rásť. Najžiadanejším benefitom zo strany zamestnancov sú jazykové kurzy, hneď za ním je to 13. a 14. plat.