utorok 18. júla 2017

ÚPVII: Open data
Tzv. otvorené dáta o eurofondoch v programovom období 2014 - 2020, spravované prostredníctvom informačného systému ITMS 2014+, sú sprístupné všetkým záujemcom.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) publikoval dataset v rámci projektu eDemokracia na https://opendata.itms2014.sk/. Dáva tak priestor pre vznik nových aplikácií i ďalšie využitie štruktúrovaných dát. V najbližších týždňoch budú tiež zverejnené datasety o využívaní eurofondov v programovom období 2007 – 2013.

Dáta sú publikované prostredníctvom url adresy na API (aplikačné rozhranie). Týmto krokom chce ÚPVII prispieť k zvyšovaniu informovanosti o využívaní finančných prostriedkov z eurofondov, k zvyšovaniu transparentnosti, ale najmä poskytnúť priestor pre použitie štruktúrovaných dát, pre ich ďalšie strojové spracovanie a pre vznik nových aplikácií. Ak vytvoríte aplikácie, analýzy alebo iné výstupy z publikovaných dát, úrad žiada o ich predstavenie a kontaktovanie cez e-mail vicepremier@vicepremier.gov.sk

Viac informácií o datasete: 
https://data.gov.sk/dataset/f208c882-2197-4dec-b891-c3a09b86d740