piatok 21. júla 2017

Trend: Dátová ekonomika
Neformálne stretnutie Rady ministrov v estónskom Tallinne (17. – 18. júla 2017) upriamilo pozornosť na problematiku voľného pohybu dát v Európskej únii.

Na príchod dátovej ekonomiky sa musia pripraviť všetky členské krajiny Európskej únie. Každé odvetvie bude v budúcnosti založené práve na dátach, čiže nielen informačné technológie, ale aj automobilový či strojárenský priemysel, zdravotníctvo alebo služby. Napokon spoločnosti už dnes zhromažďujú dáta, ale ešte stále ich nedokážu dostatočne analyzovať a využiť tak ich potenciál ako konkurenčnú výhodu.


Dátová ekonomika bude tiež hnacím motorom budovania inteligentného priemyslu, pričom Európa by mala zostať lídrom tejto oblasti. Európska komisia plánuje už v septembri predstaviť nový legislatívny návrh, ktorým bude reagovať na nové dátové trendy. Tento návrh poskytne firmám aj administratívam členských štátov dostatočnú právnu istotu na rozvoj ich digitálneho podnikania či poskytovania služieb. Regulácia sa zameria v prvom rade na otázky prístupu, spracúvania, prenositeľnosti a vlastníctva neosobných dát, rovnako by však mala odstrániť neodôvodnenú dátovú lokalizáciu a otvoriť trhy krajín EÚ.

Počas stretnutia ministri členských krajín podpísali spoločnú deklaráciu k rozvoju sietí piatej generácie (5G) v Európe.