utorok 5. decembra 2017

EU: Výdavky na výskum a vývoj v r. 2016

V roku 2016 vynaložili členské štáty únie na výskum a vývoj celkovo viac ako 300 miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP zostali minulý rok na úrovni 2,03%. Pred desiatimi rokmi (v roku 2006) bola táto intenzita na úrovni 1,76%. 

Pri porovnaní s inými hospodárstvami bola intenzita výskumu a vývoja v Európskej únii oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,23% v roku 2015), Japonsku (3,29% v roku 2015) či Spojených štátoch (2,79% v roku 2015). Dosahovala však približne rovnakú úroveň ako v Číne (2,07% v roku 2015) a bola podstatne vyššia ako v Rusku (1,10% v roku 2015) alebo Turecku (0,88% v roku 2015).

V snahe poskytnúť impulz konkurencieschopnosti EÚ je zvýšenie intenzity výskumu a vývoja do roku 2020 na 3% HDP jedným z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Najvyššie intenzity výskumu a vývoja boli v roku 2016 zaznamenané vo Švédsku (3,25%) a v Rakúsku (3,09%). Slovensko sa s 0,79% nachádza medzi 10 členskými krajinami EÚ, ktorých výdavky na výskum a vývoj boli nižšie ako 1% HDP.