pondelok 4. decembra 2017

Erasmus+: Ďalšie rekordy

V roku 2016 sa z rozpočtu európskeho programu financovalo 21.000 projektov, do ktorých sa zapojilo 79.000 organizácií z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (o 15% viac ako v roku 2015). Mobilnú aplikáciu Erasmus+, spustenú v júni 2017, si stiahlo už vyše 22.000 používateľov. 

Vďaka tomuto programu mohli vysokoškolské inštitúcie v akademickom roku 2015/2016 vyslať a prijať 330.000 študentov a vyučujúcich vrátane 26.000 osôb, ktoré vycestovali do partnerských krajín, alebo z nich pricestovali. Najviac účastníkov vysielajú Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Erasmus+ je na dobrej ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 3,7% mladých ľudí v EÚ v období rokov 2014 až 2020.

V rámci mobility v oblasti vzdelávania a stáží sa do 338 slovenských projektov vlani zapojilo 11.184 účastníkov, ktorí celkovo využili granty v hodnote 19,03 milióna eur. Najviac študentov a pracovníkov z vysokých škôl na Slovensku posielali do zahraničia v rámci programu Erasmus+ Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi najčastejšie hostiteľské krajiny Slovákov patrila Česká republika, Poľsko a Španielsko.

Zo Slovenska využilo program na štúdium alebo stáž v zahraničnej firme v akademickom roku 2015/2016 spolu 3849 ľudí. Naopak, na Slovensko takto za minulý akademický rok prišlo 1992 študentov a stážistov.