streda 6. decembra 2017

SR: Mzda v 3. štvrťroku 2017

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla podľa Štatistického úradu 935 eur a v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 5,2%. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa  medziročne zvýšila o 3,6%. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2017 vzrástla o 1,3%.       

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach informácie a komunikácia (1.631 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1.592 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1.560 eur). V jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.157 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 714 eur v Prešovskom kraji do 888 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2016 s najvyšším prírastkom o 8,8% v Trenčianskom kraji.  

Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (607 eur), ostatných činnostiach (652 eur) a v stavebníctve (675 eur). Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška relatívne najrýchlejšie vzrástla v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti (o 8%), verejná správa a obrana (o 7,8%) a v doprave a skladovaní (o 7,1%). Klesla v informáciách a komunikácii (o 2,5%), v administratívnych službách (o 1,1%) a v dodávke vody (o 0,9%).  V rozpočtových organizáciách vzrástla o 7,6% na 966 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 6,1% na 1.111 eur, v príspevkových organizáciách o 4,2% na 1.041 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 0,7% na 706 eur.

V 1. až 3. štvrťroku 2017 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 925 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,4%, reálna mzda vzrástla o 3,3%. Rast nominálnej mzdy bol o 1,3 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.