streda 21. februára 2018

EU: Ako postupovať pri verejnom obstarávaní projektov z prostriedkov EÚ

Európska komisia uverejnila nové usmernenie určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.

Usmernenie, ktoré bude čoskoro dostupné vo všetkých jazykoch, pokrýva celý postup od A po Z, t. j. od prípravy a uverejnenia výziev až po výber a vyhodnotenie ponúk a plnenie zmlúv. Je ho možné použiť aj nad rámec fondov EÚ. Prináša tipy, ako sa vyhnúť chybám, osvedčené postupy aj užitočné odkazy a šablóny. Takisto sa v ňom vysvetľuje, ako čo možno najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúkajú revidované smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Cieľom je pomôcť pri zabezpečovaní účinných a transparentných postupov verejného obstarávania pre projekty financované z európskych prostriedkov, menej byrokracie a viac on-line postupov. Uľahčiť má účasť malých podnikov na verejných súťažiach a umožniť zaviesť nové kritériá pri vyhodnocovaní ponúk so zámerom vybrať sociálne zodpovedné spoločnosti a inovatívne, ekologické výrobky.

V rokoch 2014 – 2020 smeruje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do reálnej ekonomiky vyše 450 miliárd eur, z ktorých polovica sa investuje prostredníctvom verejného obstarávania.