utorok 20. februára 2018

Radíme: Zimný smog

Aj na Slovensku už pociťujeme smog, najčastejšie je to práve počas zimného obdobia. Ako sa pred jeho škodlivými účinkami chrániť?

Počas vyhlásenej smogovej situácie by sa mali ľudia vyhnúť fajčeniu aj športovaniu. Mali by sme obmedziť aj vetranie v interiéroch a skrátiť celkový pobyt vonku. Vyhnúť by sme sa mali tiež aktivitám, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu vzduchu. Okrem fajčenia ide napríklad o lepenie, prášenie alebo spaľovanie na voľných priestranstvách. „Smog dráždi sliznice dýchacích ciest, čo môže spôsobiť jeho akútny zápal", varuje Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. „U alergikov môžu smogové situácie viesť k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy ku zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.“

Na výstrahu pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií slúži smogový varovný systém. Upozornenie na smogovú situáciu nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3, výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu 24 h pod hodnotu informačného/výstražného prahu. Obec vtedy musí o smogovej situácii informovať a regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v spolupráci s obcami poskytnúť podrobnejšie informácie o dosahoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.