utorok 20. februára 2018

EU: Nové celoeurópske výskumné projekty

Európsky obranný fond podporí ďalší rad výskumných projektov v oblasti obrany financovaných z prostriedkov EÚ.  

Projekt Ocean2020 na podporu námorného dozoru a operácií na izoláciu námorného priestoru a pre ich potreby zaradí do operácií flotily dróny a ponorky bez posádky. Získané informácie sa prepoja s tradičnými systémami, aby si vojenskí velitelia vytvorili celkový prehľad o vývoji situácie. Projekt uskutoční konzorcium združujúce 42 partnerov z 15 krajín EÚ pod vedením Leonardo S.p.A. Podporí ho grant vo výške približne 35 miliónov EUR. V roku 2019 sa v rámci projektu vykonajú dve predvádzacie akcie v reálnych podmienkach, jedna v Pobaltí pod vedením švédskeho námorníctva a druhá v Stredomorí pod vedením talianskeho námorníctva.

Granty vo výške jeden milión až tri milióny eur sa poskytli aj trom ďalším projektom, ktoré majú za cieľ zlepšiť výstroj vojakov:
Projekt ACAMSII vyvinie adaptabilnú kamufláž, ktorá bude vojakov chrániť pred snímačmi pôsobiacimi v niekoľkých vlnových dĺžkach.
Gossra zdokonalí kompatibilitu komplexných systémových prvkov (napr. snímačov alebo digitálnych ochranných okuliarov), ktoré vojaci používajú.
Vestlife sa snaží vyvinúť ultraľahký nepriestrelný ochranný výstroj pre vojakov po výsadku.
Príslušné dohody o grante pre tieto projekty sa podpíšu v nadchádzajúcich týždňoch.

V rámci výskumnej zložky Európskeho obranného fondu sa 90 miliónov EUR pridelí na výskumné granty v oblasti obrany, ktoré budú v plnej výške financované priamo z rozpočtu EÚ (2017–2019). Projekty, ktoré sa budú financovať, sa vybrali v prvom kole výzvy na prekladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany, ktoré sa konalo v roku 2017. V decembri 2017 sa podpísala prvá dohoda o grante s konzorciom PYTHIA. Cieľom tohto projektu je identifikovať hlavné trendy v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí inovačných obranných technológií.

Komisia takisto onedlho prijme pracovný program pre výskum v oblasti obrany na rok 2018 a požiada Európsku obrannú agentúru, aby vyhlásila nové výzvy na predkladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany. Budú zamerané na technológie elektronického dizajnu pre obranné aplikácie a európsky vysokovýkonný laserový efektor. Ďalší balík grantov na výskum v oblasti obrany sa podpíše do konca roka 2018.