piatok 23. februára 2018

EU: Jednoduchšie obchodovanie s energiami

Výbor Európskeho parlamentu pre výskum a energie schválil novú legislatívu, ktorá zjednoduší obchodovanie s energiami v rámci trhu Európskej únie. 

Európska únia dovezie ročne energie za vyše 350 miliárd eur. Veľká časť z týchto peňazí by sa mohla ušetriť, keby mohli členské štáty voľne obchodovať so svojimi prebytkami. Navrhovaná legislatíva to umožní a otvorí priestor na vznik nového trhu s energiami v rámci Európskej únie. Vďaka tomu sa znížia jej ceny pre firmy aj pre domácnosti. Ide o ďalší krok k budovaniu funkčnej Energetickej únie.

Europoslanci tiež navrhujú posilniť ochranu spotrebiteľov pri riešení nedostatku energie v členských štátoch Európskej únie a navrhujú niekoľko opatrení:
- V každej krajine EÚ by mal byť dostupný porovnávací nástroj, ktorý by zobrazoval a stanovoval sadzby od všetkých dodávateľov s nestranným algoritmom, nezávislým od dodávateľov.
- Spotrebitelia by mali mať možnosť odstúpiť od zmluvy bez toho, aby čelili sankciám a už na prvej strane by mal byť uvedený súhrn kľúčových podmienok.
- Do januára 2022 by prechod k inému dodávateľovi nemal trvať dlhšie než 24 hodín.

Účty by mali zobrazovať skutočné množstvo spotrebovanej energie, dátum splatnosti platby, kontaktné údaje spoločnosti, ako aj pravidlá týkajúce sa sprostredkovania poskytovateľa a riešenia sporov.