streda 28. februára 2018

EU: Testovanie kozmetiky

Európsky trh s kozmetikou je najväčší na svete, sektor kozmetiky zamestnáva približne 2 milióny ľudí. Spotrebiteľ použije priemerne denne 7 rozličných produktov: od mydla a šampónu po mejkap a parfum. Európske pravidlá zabezpečujú, že tieto výrobky neohrozujú naše zdravie  a zároveň zohľadňujú podmienky a práva zvierat. 

V roku 2004 bol v EÚ zavedený zákaz testovania hotových kozmetických produktov na zvieratách, od roku 2009 sa na nich nesmú testovať ani jednotlivé zložky, ktoré sa používajú pri výrobe. Testy sa najčastejšie vykonávali na myšiach, potkanoch, králikoch a ošípaných. Od roku 2009 sa na európsky trh nesmú uvádzať kozmetické výrobky, ktorých zložky boli testované na zvieratách. Výrobky, u ktorých sa testujú závažné účinky na ľudské zdravie, napríklad to, či nie sú rakovinotvorné, sa v EÚ prestali predávať v roku 2013.

V EÚ je síce testovanie kozmetiky na zvieratách zakázané ako aj predaj týchto produktov, 80% krajín celého sveta to však stále povoľuje. Európsky parlament chce presadiť celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách ako aj predaj novo testovaných produktov do roku 2023. Poslanci v uznesení žiadajú od EÚ, aby podporila celosvetový zákaz v rámci OSN a aby sa postarala o to, aby nebol oslabený v súčasných obchodoch rokovaniach alebo pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Uznesenie argumentuje, že tento zákaz nijako neohrozil rozvoj kozmetického odvetvia. Podľa poslancov môže len podporiť alternatívne metódy výskumu, ktoré by mohli mať presah aj mimo odvetvia kozmetiky.

Zákaz sa v Európe rešpektuje, chýbajú však kompletné a spoľahlivé údaje, najmä čo sa týka kozmetiky dovážanej z tretích krajín. Únia by tu mala zaistiť, aby sa na zvieratách testovaná kozmetika vôbec nedostala na náš trh. Poslanci však uznávajú, že niektoré zložky sa okrem kozmetiky používajú aj v liekoch, chemikáliách a jedla, a v zmysle príslušných pravidiel môžu byť testované na zvieratách. Tu by mala EÚ podľa nich podporovať rozvoj alternatívnych metód.