štvrtok 1. marca 2018

e-Mail: Vstupná brána pre 58% ransomvéru

Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil vo februári medzi českými a slovenskými predajcami riešení GFI a Kerio, je aktuálne medzi slovenskými podnikmi najväčší záujem o riešenia ochrany elektronickej pošty.  

Rastúci dopyt ide na vrub predovšetkým stále častejším stretnutiam s ransomvérom, ktorý do podnikových sietí preniká prevažne spamami a infikovanými mailami.

Hlavné zistenia prieskumu:
Medzi riešeniami zabezpečenia podnikových sietí je aktuálne najväčší dopyt po ochrane elektronickej pošty (61%) a firewallu (53%).
S ransomvérom sa u svojich zákazníkov za posledný rok stretli takmer tri štvrtiny predajcov, 58% nákaz preniklo mailom, 24% infikovanou webovou stránkou a 8% neaktualizovaným softvérom.
V oblasti elektronickej pošty riešia najviac predajcovia (86%) u svojich zákazníkov spamy a vírusy, 34% problémy spojené prístupom z mobilných telefónov a 20% nedostatočnou kapacitu poštových schránok.

„Veľa našich zákazníkov sa za posledných 12 mesiacov stretlo so skutočnou ransomvérovou nákazou a niektorí dokonca aj viackrát“, povedal Zdeněk Bínek. „Títo zákazníci na základe prežitej skúsenosti posilňujú svoju ochranu a je pochopiteľné, že najviac tam, odkiaľ prišla ich nákaza.“