piatok 2. marca 2018

Aktuálne: Informačný systém výstavby nebude

Rozhodli o tom v hlasovaní členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Odôvodnením je, že jeho návrh nereaguje na potreby praxe. Podľa podpredsedu vlády a predsedu riadiaceho výboru Petra Pellegriniho bude potrebné dopracovať a v niektorých častiach úplne prepracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Projektom sa mal riadiaci výbor zaoberať už koncom minulého roka na decembrovom zasadnutí. Vtedy ho ale Ministerstvo dopravy a výstavby SR z programu stiahlo s tým, že bude komunikovať s Útvarom hodnoty za peniaze, ktoré vznieslo pripomienky. Opätovne sa projekt dostal na rokovací stôl na základe listu ministerstva dopravy a výstavby, v ktorom požiadalo o vyjadrenie k možnosti financovania uvedeného projektu z operačného programu v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Z 18 členov s hlasovacím právom má Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6 členov (všetci hlasovali proti), ďalší členovia zastupujú rezort financií, dopravy, vnútra, Úrad vlády, IT Asociáciu Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, atď. Informačný systém výstavby mal fungovať ako centrálny informačný systém pre digitalizáciu stavebných a územných povolení pri výkone činnosti stavebných úradov, úradov územného plánovania vrátane ďalších inštitúcií, ktoré sú do procesov zapojené. Projekt má hodnotu približne 70 miliónov eur, pričom 28.856.552 eur malo byť financovaných z eurofondového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.