štvrtok 1. marca 2018

DANUrB: Zlepšenie turizmu v Dunajskom regióne

V rámci Dunajského nadnárodného programu (národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR) realizuje už rok Slovenská technická univerzita v Bratislave projekt DANUrB: budovanie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania s cieľom posilniť Dunajskú kultúrnu identitu a solidaritu.  

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej priestorovo - kultúrnej siete: Dunajskej kultúrnej promenády, ktorá bude integrovať všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. Celkový rozpočet projektu je vo výške 2.560.939 eur. Samotná realizácia projektu pozostáva z týchto činností:
1/ Výskum kultúrneho a historického dedičstva in-situ realizovaný na viacerých medzinárodných workshopoch (výskumníkmi, expertmi, študentmi, komunitami) a miestne štúdie, ktoré budú poskytovať praktické údaje o konkrétnej situácii.
2/ DANUrB Stratégia bude skoncipovaná z dôvodu sformulovania spoločného priestorovo - kultúrneho strategického akčného plánu.
3/ Dunajská kultúrna promenáda sa stane platformou na vybudovanie kultúrnej siete a spoločný rozvoj miest.
4/ Mobilný sprievodca Pocket Guide prepojí v špeciálnych prehliadkach všetky kultúrne a historické dáta, ktoré budú môcť využívať turisti po celom svete, a to jednoducho a bezplatne stiahnutím aplikácie do smartfónu.
5/ Pilotné aktivity sprevádzané exhibíciami, festivalmi, otvorenými diskusiami.

Podarilo sa už vytvoriť metodiku a identifikáciu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, študentské workshopy, putovné výstavy, testovací model Pocket Guide aplikácie, GIS mapy ako analytický a databázový nástroj hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, prírodnej a kultúrnej krajiny, oslava Dňa Dunaja so sprievodnými akciami a ďalšie. O výsledkoch projektu, na realizácii ktorého sa podieľa spolu 7 univerzít, 3 socio-kultúrne neziskové organizácie, 7 miestnych samospráv, 11 mestských samospráv, 3 výskumné inštitúcie, 2 spoločnosti zaoberajúce sa turizmom a 6 turistických organizácií v Rakúsku, Srbsku, Maďarsku, Rumunsku, budú diskutovať účastníci medzinárodnej konferencie 1.-3. marca 2018 na Fakulte architektúry STU v Bratislave.