pondelok 26. februára 2018

ZáchranáRik: Pomoc prváčikom

Ministerstvo vnútra SR distribuovalo do prvých tried základných škôl na Slovensku súhrn videí na DVD aj brožúrku, v ktorých sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami súčasného života. 

Desať príbehov informuje o témach, akými sú nástrahy internetu, nebezpeční ľudia, nebezpečenstvo drog či týranie zvierat. Podľa rezortu vnútra projekt reflektuje súčasnú dobu a jej negatívne vplyvy na deti. Či už ide o bezpečnosť na internete, stretnutia s cudzími ľuďmi alebo šikanovanie.

Keďže ide o deti na prvom stupni, pomôcky majú charakter hry. Na začiatku každého dielu deti reagujú na každú situáciu nesprávne a následne im moderátor ako dospelá autorita vysvetlí, prečo konali zle. Prioritou výchovno – vzdelávacieho projektu je, aby sa učitelia a ostatní dospelí vedeli prihovoriť deťom a poskytnúť im všetky dostupné informácie.