streda 19. septembra 2018

Aktuálne: Mobilná aplikácia VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sprístupňuje nové služby svojej mobilnej aplikácie. Pribudnú tak upozornenia na liekové interakcie, opakovaný recept pre chronicky chorých, hodnotenie návštevy lekára či pridanie si lekárov, ktorých klienti navštevujú, do SOS karty prvej pomoci.

Mobilná aplikácia VšZP bude odteraz poistencov upozorňovať na liekové interakcie, teda na kombinácie liekov, ktorých paralelné užívanie môže byť rizikové. Aplikácia na to poistenca upozorní push správou a rovnaké upozornenie bude mať poistenec aj v sekcii Moje zdravie a Do lekárne. Upozornenie na interakcie dostane ešte pred výberom lieku z lekárne, takže bude môcť prípadnú zmenu konzultovať. Opakovaný recept môže lekár predpísať pacientovi s chronickým ochorením, ktorý pravidelne užíva konkrétny liek. Ak napríklad poistenec užíva lieky na vysoký tlak, lekár mu ich cez opakovaný recept môže predpísať na rok dopredu s tým, že pacient si každé tri mesiace bude môcť vybrať tri balenia bez toho, aby kvôli tomu musel ísť k lekárovi. V mobilnej aplikácii si nájde poistenec tieto recepty aj s dôležitými informáciami ako je doba platnosti opakovaného receptu, frekvencia výberov v lekárni a dátum najbližšieho výberu tohto lieku.

VšZP rozširuje mobilnú aplikáciu aj o možnosť ohodnotiť návštevu lekára. Mieru spokojnosti so spôsobom poskytnutia zdravotnej starostlivosti počas konkrétnej návštevy lekára môže poistenec vyjadriť v sekcii Do lekárne alebo Moje zdravie. Ohodnotiť bude môcť návštevu lekára v škále od jedna do päť hviezdičiek, pričom nehodnotí poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale spôsob jej poskytnutia. Popri hodnotení hviezdičkami bude mať poistenec možnosť pridať aj podrobnejšie písomné hodnotenie návštevy lekára. Tieto hodnotenia nebudú verejné. V sekcii Moji lekári a prevencia k informáciám o preventívnych prehliadkach pribudne aj zoznam lekárov, s ktorými má poistenec podpísanú dohodu. Zoznam svojich ošetrujúcich lekárov si poistenec môže pridať do SOS karty, ktorá sa zobrazuje aj na displeji zamknutého telefónu. Poisťovňa vylepšila aj služby týkajúce sa preukazov poistenca. Ak sa blíži koniec platnosti preukazu poistenca alebo európskeho preukazu zdravotného poistenia, aplikácia formou push správy na to poistenca upozorní. Rovnako ho upozorní na to, že má hotový nový preukaz pripravený na prevzatie.

VšZP sprístupnením mobilnej aplikácie umožnila svojim poistencom prístup k veľkej časti informácií a služieb elektronicky. Pre tých poistencov, ktorí naďalej potrebujú navštevovať kontaktné miesta, poisťovňa zabezpečila vo viac než 30 svojich kontaktných miestach službu bezplatnej wifi a v krátkom čase postupne pribudne aj v ďalších kontaktných miestach. Poistenci si tam môžu bezplatne stiahnuť mobilnú aplikáciu VšZP a zamestnanci im ju obratom môžu aktivovať. Zoznam kontaktných miest s bezplatnou wifi je na webovej stránke https://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/