streda 19. septembra 2018

Trend: Mobilné technológie vytvárajú „neviditeľné“ vzorce práce mimo kancelárie


Mobilné technológie menia vzorce správania sa v pracovnom aj osobnom živote zamestnancov, pracovný čas, miesta, z ktorých pracujeme aj zvyklosti, ktoré považujeme na európskom pracovisku za „bežné“.

Rovnako ako po nástupe emailov nahradil tradičný pracovný čas od 9 do 17 hod. trend vybavovania pracovných záležitostí aj v čase pracovného voľna, otvárajú pokročilé mobilné technológie nové možnosti aj pre miesto, kde pracujeme. Vstupujeme tak do nového veku „neviditeľnej“ práce, kedy zamestnanci pracujú na diaľku mimo kancelárie a mimo pevne určený pracovný čas. Stierajú sa rozdiely medzi „pracovným“ časom a „voľnom“ a poňatie pracovného dňa je oveľa flexibilnejšie. Nemecko sa môže pochváliť najväčším počtom pracovníkov začínajúcich pracovať skoro ráno, 21% ľudí tu začína vybavovať svoje pracovné záležitosti (prostredníctvom emailu alebo telefónu) medzi 6. a 7. hod. ráno – čo im dáva veľký náskok oproti 36% pracovníkov v ďalších európskych krajinách, ktorí začínajú svoj pracovný deň medzi 8. a 9. hodinou. Naopak najneskôr začínajú pracovať zamestnanci v Španielsku a Taliansku, medzi 9. a 10. hodinou rannou, zostávajú však v práci najdlhšie, 41-47% z nich končí po 18. hod.

Flexibilita, ktorú prinášajú mobilné technológie, taktiež umožňuje ľuďom pracovať mimo kancelárie a skúšať nové prostredia. Napríklad v priebehu dochádzania do práce pracujú ľudia najviac vo Švajčiarsku, priemerne 1,9 hodiny týždenne strávia kontrolou emailov a vybavovaním cez telefón. Veľká Británia a Francúzsko zase hlásia najviac ľudí pracujúcich z domu, v oboch krajinách ľudia takto pracujú vyše 8 hodín týždenne, čo je o viac než 2 hodiny dlhšie, než aký je európsky priemer. Zamestnanci prispôsobujú svoj život novému mobilnému spôsobu práce, ale názory na to, do akej miery je tento spôsob účinný a efektívny, sa líši. Aj keď 58% európskych respondentov uvádza, že flexibilná a mobilná práca umožňuje ľuďom dosiahnuť vyššiu produktivitu, takmer tri štvrtiny (73%) zároveň uvádzajú, že sú najproduktívnejší, keď sú na pracovisku fyzicky prítomní. Najväčšími zástancami mobilnej práce sú Francúzsko, Švajčiarsko a Veľká Británia, kde 67–68 % ľudí nesúhlasí s tvrdením, že k produktivite je potrebná fyzická prítomnosť na pracovisku.

Firmám po celej Európe môže flexibilnejšia pracovná sila pracujúca na diaľku pomôcť zvyšovať mieru inovácií a efektivity a otvoriť novú éru rastu. Podniky a ich zamestnanci si osvojujú nové vzorce mobilného správania. Je však potrebné sa zamyslieť nad dopadom, aký môže mať na používanie dát, bezpečnosť a ochranu súkromia a zaviesť náležitú infraštruktúru na zabezpečenie ich ochrany. V súvislosti s nariadením GDPR potrebujú mať podniky istotu, že dokážu ochrániť osobné údaje pracovníkov a zabezpečiť ich bezpečnosť, bez ohľadu na to, kde a kedy zamestnanci používajú mobilné telefóny.

Podľa štúdie Blurred World v rámci prieskumu spoločnosti Samsung zameraného na novú mobilnú ekonomiku, ktorá skúma vzorce ľudského správania sa v súvislosti s využívaním technológií na moderných pracoviskách (viac než 5.000 respondentov z celkovo 10 európskych krajín).