streda 19. septembra 2018

ŠÚ SR: Spotrebiteľské ceny v auguste medziročne stúpli o 2,8%


V auguste 2018 v porovnaní s augustom 2017 sa spotrebiteľské ceny podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v úhrne zvýšili o 2,8%. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 8,2%, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,6%, reštaurácie a hotely o 3,5%, za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,2%, zdravotníctvo, rozličné tovary a služby zhodne o 2,1%, alkoholické nápoje a tabak o 2%, rekreácia a kultúra o 1,9%, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3%, odevy a obuv, vzdelávanie zhodne o 0,9%, pošty a spoje o 0,6%.

Spotrebiteľské ceny v auguste v porovnaní s júlom v úhrne vzrástli o 0,2%. Zvýšili sa ceny v odboroch pošty a spoje o 2,7%, doprava o 2%, rozličné tovary a služby o 0,4%, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2%, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 0,1%. Klesli ceny odevov a obuvi o 1,1%, potravín a nealkoholických nápojov o 0,4%, rekreácie a kultúry o 0,2%. Na júlovej úrovni zostali ceny v odboroch zdravotníctvo, vzdelávanie.
      
Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,3%, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2%. Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2018 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9%, za domácnosti dôchodcov o 2,8%, za nízkopríjmové domácnosti o 2,7%. 

V priemere za osem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6%. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6%, za domácnosti dôchodcov o 2,7%, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5%.