utorok 18. septembra 2018

RIS: Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky


Zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra 2018 už len elektronicky.
      
Zber údajov sa bude realizovať v období od 15. do 30. septembra 2018. Po spracovaní sa údaje stanú podkladom na financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len Rezortný informačný systém. Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS prostredníctvom svojich školských informačných systémov a riadia sa pritom Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov zverejneným na webstránke http://crinfo.iedu.sk. Inštruktážne video, ako si skontrolovať správnosť zaslaných údajov a odoslanie výsledných protokolov, bude v najbližších dňoch k dispozícii na úvodnej stránke. Ak predstavitelia škôl zistia akýkoľvek nesúlad údajov, alebo budú potrebovať s niečím pomôcť, môžu sa obrátiť na operátorov kontaktného centra na mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Úlohou RIS je tiež priniesť dôležité informácie a štatistiky, ktoré budú mať neskôr využitie v praxi. Ak napríklad na strednú školu nastúpi nový žiak, škola si informácie o ňom nebude musieť získavať sama. Stačí, ak do systému zadá špecifické EDUID žiaka a údaje o ňom získa automaticky. Informácie z RIS-u pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny môžu v budúcnosti nahradiť súčasné potvrdenia o návšteve školy. To ušetrí čas nielen samotným školám, ale aj žiakom a ich rodičom.