pondelok 17. septembra 2018

SR: Najviac rastie priemerná mzda v IT


Priemerná nominálna mesačná mzda sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšila v júli 2018 oproti júlu 2017 najviac v priemysle o 10,8% (na 1.128 eur), ďalej v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8% (1.816 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,5% (470 eur), maloobchode o 8,1% (738 eur), stavebníctve o 7,8% (732 eur), veľkoobchode o 7,5% (975 eur), ubytovaní o 7,4% (738 eur), vybraných trhových službách o 7,3% (948 eur), doprave a skladovaní o 6,2% (965 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,5% (1.000 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v júli 2018 medziročne vzrástla v priemysle o 8%, informačných a komunikačných činnostiach o 7%, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9%, maloobchode o 5,5%, stavebníctve o 5,1%, veľkoobchode o 4,9%, ubytovaní o 4,8%, vybraných trhových službách o 4,6%, doprave a skladovaní o 3,5% a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9%.

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach o 7%, ubytovaní o 5,5%, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,3%, priemysle o 4,5%, veľkoobchode o 4,4%, maloobchode o 4,3%, stavebníctve o 3,7%, vybraných trhových službách o 2,5%, doprave a skladovaní o 2,2% a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7%.

V priemere za sedem mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8% (na 1.884 eur), ubytovaní o 8,1% (710 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9% (462 eur), priemysle o 7,2% (1.090 eur), veľkoobchode o 7% (952 eur), maloobchode o 6,9% (713 eur), stavebníctve o 6,4% (695 eur), vybraných trhových službách o 5,2% (929 eur), doprave a skladovaní o 4,9% (935 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,3% (989 eur).