piatok 7. júna 2019

Aktuálne: Absolventi na trhu práce

Iba 8 % z celkového počtu ponúk na portáli Profesia vyžadovalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, čo predstavovalo necelých 21.000 ponúk. Z toho necelá pätina nevyžadovala predošlú prax a bola vhodná pre absolventov. Mladí Slováci by teda mali získavať prax a zaujímať sa o odvetvie, v ktorom chcú pracovať, už počas vysokoškolského štúdia.

Podľa Profesie prvé miesto v rebríčku odborov zostáva po roku nezmenené. Nie je prekvapením, že ide o informatiku. Životopis absolventa informatiky si pozrelo v roku 2018 v priemere 7 zamestnávateľov. Je to takmer štvornásobok oproti absolventom teológie či športu. 

Najžiadanejšia trojka univerzít priniesla jednu zmenu - prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami obhájila Ekonomická univerzita. Rovnako ako minulý rok skončila na druhom mieste tiež Slovenská technická univerzita. Zmena však nastala na treťom mieste. Technická univerzita v Košiciach si svoje miesto neudržala a predbehla ju Žilinská univerzita.
Jedinou školou, ktorá oproti minulému roku vypadla z top 10, je Univerzita Konštantína Filozofa. Medzi desiatkou najlepších ju nahradila Technická univerzita vo Zvolene. 

Spomedzi fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Zároveň ide o jedinú fakultu, ktorá zostala v top 20 na rovnakom mieste, ako tomu bolo v minulom roku. Najväčší prepad zaznamenala Národohospodárska fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Naopak, oproti minulému roku si najviac polepšila Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta priemyselných technológií na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, Obchodná fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta manažmentu na Univerzite Komenského.