štvrtok 6. júna 2019

Kry-sa!: Informácie o kybernetických hrozbách

Napriek tomu, že povedomie o kybernetických hrozbách podľa Eurostatu postupne narastá aj na Slovensku, ľudia nedokážu dostatočne pružne reagovať na rýchlosť vývoja technológií či samotných hrozieb. Ohrozené sú všetky vekové skupiny, ale najzraniteľnejšie sú práve deti a seniori. V profesionálnej sfére sú to zas neziskové organizácie či malé podniky, ktoré v porovnaní s veľkými korporáciami nemajú dostatočné finančné a personálne kapacity na adekvátne zabezpečenie svojich IT sietí.

Jednou z najväčších výziev v oblasti kyberbezpečnosti Slovenska je nedostatočná informovanosť verejnosti. Práve s touto výzvou sa popasuje projekt Kry-sa! Jeho základnou platformou bude webstránka www.kry-sa.sk, ktorá má slúžiť ako primárny informačný zdroj s informáciami o rizikách a hrozbách, ktoré sú spojené s využívaním internetu a digitálnych technológií, ako aj tipy, ako sa chrániť a poradňu pre obete kyberzločinu. Súčasťou projektu budú aj nadväzujúce vzdelávacie aktivity na školách, školenia, workshopy či webináre pre malé podniky a organizácie vedené skúsenými expertmi z oblasti kyberbezpečnosti realizované počas celého roka. Ambíciou projektu je iniciovať verejný dialóg o potrebe zmeny vo vzdelávacom procese a tiež v prístupe spoločnosti ako takej pri riešení bezpečnostných otázok, ktoré ovplyvňujú naše digitálne životy.

Hekeri v súčasnosti dokážu denne ukradnúť v priemere až päť miliónov rôznych údajov z globálneho pohľadu, pričom až 75 % z nich sa zameriava na osobné údaje jednotlivcov a zneužitie ich identity. Čo sa týka Slovenska, až 26,5 % všetkých incidentov, ktoré používatelia nahlásili v roku 2017 vládnej kyberbezpečnostnej jednotke CSIRT.sk, tvorilo podvodné získavanie informácií známe ako phishing.