pondelok 3. júna 2019

Svetový deň bez tabaku: Nech je fajčenie minulosťou

Každý rok na následky požívania tabaku vo svete zomrie viac než sedem miliónov ľudí. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo Európska únia (EÚ) a jej členské štáty aktívne podporujú celosvetovú dohodu v oblasti zdravia, konkrétne Rámcový dohovor o kontrole tabaku od Svetovej zdravotníckej organizácie.

Konzumácia tabaku je zďaleka najväčším zdravotným rizikom, ktorému sa dá vyhnúť a zároveň najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ, ktorá má na svedomí takmer 700.000 úmrtí ročne. Nie je to len obyčajné číslo, pretože ide o našich rodinných príslušníkov, priateľov či kolegov. Znepokojuje ma najmä fakt, že medzi mládežou sa rozmáha vaping (vdychovanie vodnej pary) a rôzne nové produkty, ako napríklad zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac predávajú na základe zavádzajúcich tvrdení. Fajčí 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Koľkí z nich používajú tieto alternatívne produkty, ktoré poškodzujú mladé pľúca?

Dňa 20. mája t.r. začal fungovať jeden z kľúčových prvkov v boji EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami – európske systémy sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky. Spotrebitelia tak čoskoro na baleniach nájdu nové označenia sledovateľnosti, ako aj požadované bezpečnostné prvky. Označenia sledovateľnosti umožnia vnútroštátnym orgánom vyhľadávať a sledovať pohyby tabakových balení v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ. Na základe bezpečnostných prvkov budú môcť verejné orgány a občania takisto zistiť, či je tabakový výrobok na trhu pravý alebo nelegálny.

Systém sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky dopĺňa ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré EÚ prijala na boj proti požívaniu tabaku, akým je regulácia tabakových výrobkov, obmedzenie cezhraničnej reklamy na tieto výrobky, ich propagácie a sponzorstva, podpora členských štátov pri vytváraní prostredia bez dymu a regulácia daní z tabakových výrobkov. Na baleniach tabakových výrobkov sa v súčasnosti nachádzajú veľké grafické zdravotné varovania. Takisto sú zakázané propagačné a zavádzajúce prvky, zaviedla sa prísnejšia reguláciu zložiek tabakových výrobkov vrátane zákazu výrobkov s príchuťami, ktorý začne platiť 20. mája 2020 a prijal sa prvý regulačný rámec pre elektronické cigarety. Niektoré krajiny EÚ idú ešte ďalej a zavádzajú neutrálne balenia. Niekoľko ďalších krajín sa takisto vydáva touto cestou. Všetky požiadavky stanovené v smernici o tabakových výrobkoch, a to aj pokiaľ ide o zriadenie systému podávania správ o výrobkoch a poradnej skupiny, ktorá sa zaoberá príchuťami, boli včas splnené.

Spoločným cieľom všetkých týchto opatrení je pomôcť fajčiarom, aby prestali fajčiť, resp. pomôcť ľuďom, aby fajčiť vôbec nezačali. Keďže 93 % fajčiarov začne fajčiť pred dovŕšením veku 26 rokov, zameriavame sa najmä na prevenciu u mladých ľudí. Fajčenie ako rizikový faktor súvisiaci so životným štýlom zvyšuje pravdepodobnosť rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Priamo znižuje kvalitu života a očakávanú dĺžku života občanov, má negatívny vplyv na štátne systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ohrozuje aj budúcu pracovnú silu.

Z vyhlásenia eurokomisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa