streda 5. júna 2019

Novinka: Merač uhlíkovej stopy

Prevádzkovateľom dátových centier merač (CAM) takmer v reálnom čase vypočítava skóre z uhlíkovej stopy a spotreby energie a poskytne odporúčania, ako uhlíkovú stopu obmedziť. Uhlíkové skóre sa vypočítava na základe telemetrických dát zasielaných prostredníctvom technológie aktívnej podpory. Cieľom je podporiť znižovanie spotreby elektrickej energie a inšpirovať vznik odporúčaných postupov v odvetví. 

Väčšina súčasných dátových centier sa napája z distribučnej siete pripojenej na rôzne energetické zdroje vrátane uhoľných, jadrových alebo veterných elektrární. CAM sa môže využiť na vyčíslenie hustoty virtuálnych strojov a na získanie odporúčaní, či je možné hustotu virtualizácie zvýšiť a znížiť tak spotrebu energie aj emisie CO2. Merač zákazníkom tiež umožní analyzovať spotrebu elektrickej energie takmer v reálnom čase a zistiť, koľko by mali zakúpiť emisných kvót, prípadne na aké denné obdobie presunúť vykonávanie úloh, aby vo väčšej miere využívali energiu z obnoviteľných zdrojov. Na základe týchto informácií sa môžu rozhodnúť, či budú nakupovať energiu z udržateľnejších zdrojov. „Stúpajúci závislosť na technológiách, ako mobilita alebo cloud computing, vedie k výraznému rastu spotreby energie na prevádzku a chladenie dátových centier. Podniky, ktoré chcú znižovať svoj vplyv na životné prostredie, potrebujú vyhodnocovať svoj podiel na klimatických zmenách a zavádzať produkty a služby, ktoré im pomôžu automatizovať a optimalizovať procesy a tým znižovať spotrebu", dodal Ray O'Farrell. 

Medzi ďalšie schopnosti merače CAM bude patriť dynamický výpočet spotreby takmer v reálnom čase podľa typov CPU, výpočet spotreby sledovaných systémov a výpočet uhlíkovej stopy podľa spotreby dátového centra v danej zemepisnej lokalite. Cieľom produktu je tiež pomôcť zákazníkom nastaviť najlepšie postupy a zaviesť štandardy pre znižovanie spotreby energie v dátových centrách smerom k „zelenému IT".