štvrtok 6. júna 2019

Bankrot: Nový slovenský rekord

V máji t.r. zbankrotovalo 1.558 obyvateľov Slovenska. Historicky ide o najväčší počet osobných bankrotov v jednom mesiaci. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau v medziročnom porovnaní (1.390 osobných bankrotov, máj 2018) to predstavuje nárast o vyše 12 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (1.350 osobných bankrotov, apríl 2019) ich počet v máji 2019 vzrástol o 15,41 %.

V máji bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 327, najmenej v Trnavskom kraji - 111. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v máji 2019 ich pripadalo na mužov 955 (61,30 % z ich celkového počtu) a na ženy 603 (38,70 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 30,04 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 24,58 % a päťdesiatnici s podielom 24,45 %.
Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2019 zbankrotovalo 28.458 obyvateľov Slovenskej republiky.

„Doposiaľ historicky najvyšší počet osobných bankrotov z decembra 2018, kedy súdy vydali 1.415 rozhodnutí o oddlžení obyvateľov, bol prekonaný po piatich mesiacoch. V medziročnom porovnaní boli počty osobných bankrotov v každom mesiaci tohto roka vyššie a od začiatku tohto roka do konca mája zbankrotovalo už viac ľudí, ako v celom prvom polroku minulého roka. Môžeme tak predpokladať, že tento rok bude atakovať alebo aj prekročí hranicu 15.000 osobných bankrotov", dodala analytička Jana Marková.