utorok 11. júna 2019

EU: Osem lokalít pre superpočítače svetovej triedy

Z Európy má vzniknúť špičkový superpočítačový región – spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku EuroHPC vybral 8 lokalít pre superpočítačové centrá v ôsmich rôznych členských štátoch, kde sa umiestnia nové vysokovýkonné počítačové zariadenia.

Hostiteľskými mestami budú Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česko), Kajaani (Fínsko), Boloňa (Taliansko), Bissen (Luxembursko), Minho (Portugalsko), Maribor (Slovinsko) a Barcelona (Španielsko). Tieto centrá podporia vývoj významných aplikácií v oblastiach ako personalizovaná medicína, vývoj liekov a materiálov, bioinžinierstvo, predpovede počasia a zmena klímy. Celkovo bude do konzorcií prevádzkujúcich tieto centrá zapojených 19 z 28 krajín spoločného podniku. Spolu s prostriedkami EÚ majú celkový rozpočet 840 miliónov eur. Konkrétne podmienky financovania nových superpočítačov budú spresnené v hostiteľských dohodách.

Vysokovýkonné počítačové kapacity sú kľúčom nielen na tvorbu rastu a pracovných miest, ale aj na strategickú autonómiu a inovácie. Superpočítače dokážu napríklad predpovedať vývoj miestnych a regionálnych poveternostných podmienok a predvídať rozsah aj smerovanie búrok a záplav, vďaka čomu je možné aktivovať systémy včasného varovania pred extrémnym počasím. Využívajú sa aj na vývoj nových liekov, kde riešia zložité fyzikálne rovnice, ktoré modelujú molekulárne procesy a pôsobenie nového lieku na ľudské tkanivá. Nachádzajú uplatnenie tiež v letectve a automobilovom priemysle, kde umožňujú komplexné simulácie a skúšanie jednotlivých súčiastok aj celých lietadiel a áut. Okrem toho, keďže sú nevyhnutné na rozsiahle simulácie a analýzu veľkých objemov dát, sú superpočítače mimoriadne zásadným článkom vo vývoji umelej inteligencie a posilňovaní európskych kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti a blockchainu.

Spoločný podnik spolu s vybranými hostiteľskými lokalitami má v pláne obstarať 8 superpočítačov: 3 predexaflopové stroje (schopné vykonať viac ako 150 petaflopov, teda 150 miliónov miliárd operácií za sekundu), ktoré budú globálne v hornej päťke a 5 petaflopových strojov (schopných vykonať aspoň 4 petaflopy, teda štyri milióny miliárd operácií za sekundu). V najbližších mesiacoch podpíše dohody s hostiteľskými subjektmi a ich konzorciami. V dohodách sa spresní, ako bude fungovať proces obstarávania zariadení, ako aj príslušné rozpočtové záväzky Európskej komisie a členských krajín. Očakáva sa, že superpočítače sa pre európskych používateľov z radov akademickej obce, podnikov a verejného sektora sprevádzkujú v druhej polovici roka 2020. Všetky nové superpočítače budú pripojené k vysokorýchlostnej celoeurópskej sieti GEANT – podobne ako existujúce superpočítače, ktoré sú súčasťou PRACE.