piatok 14. júna 2019

Technológie: Pri starostlivosti o seniorov áno, pri správe financií nie?

Nový prieskum ukazuje, či sme ochotní vpustiť nové prevratné technológie do svojich životov a prečo firmy aj štát musia lepšie vysvetľovať možnosti ich využitia aj dopady na náš život. 

Disruptívne technológie ako umelá inteligencia, internet vecí a blockchain čoraz väčší mierou ovplyvňujú všetko od zdravia a životného štýlu po správu financií. Podľa prieskumu VMware sú spotrebitelia vo Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku (v auguste a septembri 2018 na reprezentatívnej vzorke spotrebiteľov vo Veľkej Británii > 2000, Francúzsku > 1000 a Nemecku > 2000) ochotní vpustiť si nové technológie do svojich životov, pretože veria príležitostiam, ktoré prinášajú. Ľudia všeobecne vítajú perspektívu, že nové technológie zlepšia zdravie a kvalitu života. Takmer tri štvrtiny (71%) opýtaných by technike zverili monitorovanie stavu postarších príbuzných, ktoré im umožní žiť dlhšie doma. Respondenti vo veku nad 55 rokov sú takýmto riešením naklonení najviac (74%), čo naznačuje, že sa staršia generácia domnieva, že sa o budúcnosť ich rodiny - a možno aj ich vlastné kvalitu života - lepšie postarajú iné než ľudské ruky. Takmer polovica ľudí (47%) by navyše súhlasila s tým, aby mal ich ošetrujúci lekár prístup k presným údajom o ich každodennom živote (pitie alkoholu, fyzická aktivita, diéta a stravovacie návyky), aby dokázal lepšie poradiť, ako zlepšovať zdravotný stav.

V ostrom protiklade je zistenie, že ak ide o naše peňaženky, chceme si zachovať podstatne väčšiu mieru kontroly. Len o málo viac než štvrtina respondentov (26%) by bolo ochotných zveriť správu svojich financií technike, aj keby bolo výsledkom efektívnejšie sporenia. Len 7% by zverilo správu svojich financií umelej inteligencii, aj keby to znamenalo rýchlejšie nasporiť prostriedky na obstaranie bývania. Hoci by sme ochotne verili svojmu lekárovi dáta o našom zdravotnom stave, 65% ľudí znepokojuje predstava, že by ich banka mala prístup k úplným a presným informáciám o ich každodennom živote, vrátane nákupných zvyklostí, stravovacích návykov, dochádzanie a cestovanie, aj keby to znamenalo lepšiu správu ich finančných prostriedkov.

Prieskum ukázal, že hoci sme skutočne ochotní prijať technickejšiu a inovatívnejšiu budúcnosť, polovica obyvateľov Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka nemá o nových technológiách dostatočné informácie. Napríklad 45% spotrebiteľov sa mylne domnieva, že AI "je robot". Ľudia dúfajú, že firmy aj štát budú šíriť osvetu o nových disruptívnych technológiách, ich využití a dopadoch na naše životy. Viac ako polovica (53%) respondentov očakáva, že im firmy pomôžu lepšie porozumieť novým technológiám a ich prínosom. Takmer dve tretiny (64%) respondentov však nemajú dojem, že firmy a stať dostatočne informujú o tom, aké technológie a ako užívajú. Väčšina respondentov (53%) sa domnieva, že technológia ako umelá inteligencia, internet vecí a blockchain už dnes umožňujú kvalitnejšie a zaujímavejšie interakciu s firmami, s ktorými vstupujú do kontaktu. Prínosy technológií ako AI, IoT a blockchain pre budovanie vzťahov so zákazníkmi a posilňovanie vernosti značke sú zrejmé.

Eliška Jirovský komentuje výsledky prieskumu: „Európske dejiny sú dejinami inovácií a ako náš výskum ukazuje, ľudia sú stále ochotní vpúšťať inovácie a nové digitálne technológie do svojich životov, ak to zlepší kvalitu ich života. Blížime sa k novej digitálnej hranici z hľadiska možností technológií. Úlohou pre štátny a súkromný sektor je využiť túto príležitosť a zavádzať inovácie, ktoré pozdvihnú kvalitu ich služieb, zaujmú zákazníkov a posilní konkurencieschopnosť. To možno dosiahnuť jedine vybudovaním digitálnych základov, na ktorých budú stáť aplikácie, služby a skúsenosti, ktoré menia svet. Takto firmy môžu ponúknuť to najlepšie, čo je dnes k dispozícii a podporiť zajtrajšie inovácie."