utorok 11. júna 2019

Radíme: 4 kroky na zbavenie sa ojazdených pneumatík

Ak sa vo vašej obci alebo meste nenachádza vhodný distribútor - predajca či pneuservis na spätný zber ojazdených, odpadových pneumatík, podľa ustanovení Zákona o odpadoch máte právo požiadať o uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere odpadových pneumatík s výrobcom alebo Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).

Odporúčaný postup:
1. Požiadajte výrobcu alebo Organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV) o zasielanie pneumatík.
2. Zaregistrujte sa u výrobcu alebo OZV do systému na základe zmluvy.
3. Upravte svoje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) a doplňte do neho miesto, ktoré bude určené na odovzdanie – zber odpadových pneumatík.
4. Informujte občanov, že majú možnosť odovzdať ojazdené, odpadové pneumatiky aj na mieste určenom obcou

O všetko ďalšie sa už postará výrobca alebo OZV, ktorá vždy po zozbieraní istého počtu odpadových pneumatík zašle vozidlo, a to odvezie nepotrebné pneumatiky do spracovateľského závodu, kde z nich vyrobia nové výrobky – napr. protišmykové podlahy pre výrobné haly, protihlukové pásy v doprave a pod. Ing. Peter Gallovič zo spoločnosti EPA: „Spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútorov (obchodník alebo pneuservis) je v zákone o odpadoch prioritou, nakoľko sa predpokladalo, že je prirodzené, že občan starú a nepotrebnú pneumatiku odnesie do predajne, kde kupuje novú, alebo do pneuservisu, kde si dáva vymieňať pneumatiky. Nakoľko prax ukázala, že u nás to nie je vždy prirodzené bolo potrebné umožniť aj spätný zber cez obce a nimi ustanovené miesta. Iniciatíva OZV ELTMA je príkladom toho, ako by mali výrobcovia reagovať na vzniknuté environmentálne výzvy.“

Podľa Ing. Radima Filáka z Organizácie zodpovednosti výrobcov pneumatí ELTMA aj po viac ako dvoch rokoch účinnosti nového Zákona o odpadoch verejnosť stále nevie o svojich právach a naopak ani časť distribútorov pneumatík si nie je istá svojimi zákonnými povinnosťami.