štvrtok 13. júna 2019

IT: Ženy stále neláka

V rámci 28 krajín Európskej únie bolo vlani 1,3 milióna študentov informačných a telekomunikačných technológií (IKT). Z toho len 17 % bolo žien. Celkovo je v Európskej únii len 27 % žien zamestnaných v IKT, pričom iba pätina z nich zastáva manažérsku funkciu. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat bolo vlani na čele fintech spoločností len 11 % žien.

Podľa analytičky Lenky Buchlákovej až 90 % zo všetkých inovatívnych začínajúcich podnikov v rámci Európskej únie (EÚ) založili muži. Tzv. startupy v rukách žien získavajú o 23 % menej finančných prostriedkov cez venture, teda rizikový kapitál, ako muži. Napríklad Bulharsko má najvyšší podiel žien v IT oblasti (35 %), a to vďaka kombinácii vládnych politík a miestnych iniciatív, ktoré lákajú ženy k štúdiu technologických odborov. 

Na Slovensku je len 11 % žien, ktoré študujú IT odbor, či už bakalárske, alebo magisterské štúdium. Ak by sa podarilo prilákať do IT sektora viac ľudí, vrátane žien, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v EÚ, pričom by sa mohlo do roku 2050 vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt by vďaka tomu mohol dovtedy stúpnuť o 820 miliárd eur. Do roku 2020 pri zachovaní súčasného stavu bude chýbať v EÚ zhruba pol milióna IT špecialistov. Podľa Štatistického úradu SR pracovalo v 1. kvartáli tohto roka v odbore informácie a komunikácia takmer 70.000 ľudí. Ešte v roku 2010 bolo na Slovensku necelých 40.000 IT špecialistov. Počet ľudí v IKT sektore sa síce zvyšuje, ale požiadavky trhu sú čoraz väčšie, nakoľko sa mnohé oblasti nášho života viac digitalizujú, preto aj Slovensko pociťuje nedostatok IT špecialistov. Štatistický úrad uvádza, že v 1. kvartáli 2019 bol priemerný plat v oblasti informácie a komunikácia na úrovni 1.886 eur, čo je jeden z najvyšších priemerných platov na Slovensku.

Podľa prieskumu OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) viac ako polovica žien v IT sektore v EÚi má menej ako 35 rokov, približne tretina má vek od 35 do 50 rokov a len 12 % žien je vo veku 51 až 70 rokov. Muži v rámci krajín OECD, kam patrí aj Slovensko, zarábajú od 3 do 27 % viac ako ženy v IT sektore. Čo sa týka iných sektorov, rozdiely v platoch sú od 2 do 28 % v neprospech žien. Zhruba 67 % ľudí zamestnaných v IT sektore má vyššie odborné vzdelanie či vysokú školu, len okolo 30 % má len strednú školu. Vyššie vzdelanie má viac mužov (73 %) ako žien (66 %).