piatok 8. novembra 2019

DiscoverEU: 20.000 cestovných poukazov pre 18-ročných cestovateľov

Iniciatíva DiscoverEU umožňuje cestovať po celej Európe, spoznávať jej kultúrne dedičstvo a zároveň rozvíjať vlastné znalosti a zručnosti. Mladí ľudia vo veku 18 rokov v Európskej únii sa môžu opäť uchádzať o príležitosť objavovať Európu od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020. Témou na rok 2020 bude Udržateľná zelená Európa.

Uchádzači musia k 31. decembru 2019 dovŕšiť vek 18 rokov, byť občanmi Európskej únie (EÚ) a byť pripravení vydať sa od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 na cestu v trvaní najviac 30 dní. Záujemcovia sa môžu do 28. novembra 2019 prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá vyberie úspešných uchádzačov. O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v januári 2020. Základom výberového konania je kvíz zameraný na všeobecné znalosti o Európskej únii.

Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac 5-člennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou. Aby však nič nebránilo voľnému pohybu po celom kontinente, cestovatelia budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Šancu tak dostanú aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch.

Iniciatíva DiscoverEU bola spustená v júni 2018. Pôvodný rozpočet na ňu v roku 2018 predstavoval 12 miliónov EUR, rozpočet na rok 2019 je 16 miliónov EUR a očakávaný rozpočet na rok 2020 je 25 miliónov EUR. Európska komisia doteraz udelila 50.000 cestovných poukazov, a to prostredníctvom troch kôl podávania prihlášok, do ktorých sa zapojilo 275.000 mladých ľudí. V rámci nového kola dostane ďalších 20.000 mladých cestovateľov možnosť zapojiť sa do iniciatívy DiscoverEU. Po ukončení tohtoročného kola, sa plánuje v prvej polovici roku 2020 otvoriť ďalšie kolo.