streda 6. novembra 2019

EU: Lesné požiare v roku 2018

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2018. Podľa nej minulý rok prírodné požiare zničili takmer 178.000 hektárov (ha) lesov a pozemkov v Európskej únii (EÚ). Je to síce menej než šestina oblasti spálenej v roku 2017 a menej než dlhodobý priemer, ale veľké požiare sa vyskytli v najväčšom počte krajín doteraz vôbec.

Európsky informačný systém o lesných požiaroch minulý rok zaznamenal najväčší počet požiarov na ploche 30 ha alebo väčšej v Taliansku (147 požiarov, spálených 14.649 ha), Španielsku (104 požiarov, spálených 12.793 ha), Portugalsku (86 požiarov, spálených 37.357 ha), Spojenom kráľovstve (79 požiarov, spálených 18.032 ha) a vo Švédsku (74 požiarov, spálených 21.605 ha).
Švédsko zažilo najhoršiu sezónu požiarov od začiatku pozorovania. Celková spálená oblasť (vyše 21.605 ha) bola zaznamenaná ako druhá najväčšia v EÚ, čo je na severskú krajinu nezvyčajné miesto v tomto rebríčku. Hoci Portugalsko opäť bolo krajinou s najrozsiahlejšou spálenou plochou, bolo to len zlomok rozlohy spálenej v roku 2017 a v desaťročnom porovnaní šlo o jednu z najmenších spálených plôch. Obeťou požiarov sa stalo 50.000 ha zraniteľných ekosystémov sústavy Natura 2000, ktoré sú domovom viacerých ohrozených rastlinných i živočíšnych druhov, čo zodpovedá 36 % celkovej plochy spálenej v roku 2018. Napriek tomu, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zhorela celkovo menšia plocha, väčšinu leta v strednej a severnej Európe pretrvávali nadpriemerne vysoké teploty. Dôsledkom boli podmienky, ktoré prispievali k vzniku a šíreniu lesných požiarov spôsobujúcich vysoké hospodárske a environmentálne straty.

V roku 2018 sa pri lesných požiaroch v Európe mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aktivoval päťkrát: vo Švédsku, v Grécku, Lotyšsku a Portugalsku. V lete sa na pomoc postihnutým krajinám zmobilizovalo celkovo 15 lietadiel, 6 vrtuľníkov a vyše 400 hasičov. Európska únia pritom financovala náklady na prepravu vo výške 1,6 milióna EUR. Ďalej sa na žiadosť členských štátov v rámci programu Copernicus vypracovalo vyše 139 satelitných máp oblastí lesných požiarov. EÚ okrem toho vyslala odborníkov na lesné požiare z celej EÚ do Portugalska s cieľom pomôcť v otázkach prevencie a pripravenosti, a tak zvýšiť schopnosť krajiny riešiť problém lesných požiarov.

EÚ v marci 2019 zdokonalila mechanizmus v oblasti civilnej ochrany a zaviedla rescEU s cieľom zlepšiť ochranu občanov pred katastrofami a riadenie nových rizík, ktoré sa objavujú v Európe i za jej hranicami. V lete 2019 vytvorila dočasnú flotilu hasičských lietadiel, ktorú už dvakrát vyslala bojovať proti lesným požiarom v Grécku a Libanone. Európska komisia okrem toho v júli vo svojom oznámení vyzvala na zintenzívnenie boja EÚ proti odlesňovaniu a degradácii lesov. Sama sa zaviazala k ďalším krokom v tejto oblasti, medzi iným rozvinúť Európsky informačný systém o lesných požiaroch tak, aby sa stal nástrojom na monitorovanie prírodných požiarov na celom svete.

Výročná správa o lesných požiaroch za rok 2018 obsahuje aj konštatovanie, že v roku 2019 sa sezóna požiarov začala skoro v dôsledku suchého a veterného počasia a vysokých teplôt. Už do marca tohto roku počet požiarov presiahol celoročný priemer za uplynulé desaťročie. Mnoho požiarov sa vyskytlo v horských oblastiach, kritické požiare zachvátili deltu Dunaja.