utorok 5. novembra 2019

Trend: Úspech závisí aj od digitalizácie

Výskum VMware (3.600 respondentov v regióne EMEA, jar 2019) odhalil silnú koreláciu medzi poskytovaním kvalitných digitálnych skúseností zamestnancom, obchodným rastom a schopnosťou prilákať a udržať najlepších pracovníkov. Medzi opýtanými boli zamestnanci (1.800), IT manažéri (900) a HR manažéri (900). 

Dve tretiny zamestnancov (66 %) uviedlo, že flexibilita digitálnych nástrojov na prácu by ovplyvnila ich rozhodnutie uchádzať sa o ponúkanú pozíciu, alebo ju prijať. Ak ale majú mať firmy prospech z technológií pre digitálne pracovné prostredie, musia zlepšovať digitálne skúsenosti zamestnancov prostredníctvom lepšej spolupráce medzi HR a IT oddelením. Takmer polovica (49 %) zamestnancov nevie, či sa vo veciach digitálnej skúsenosti obracať na HR, alebo na IT a 21% respondentov vníma jasné rozdelenie zodpovednosti ako najväčšiu prekážku pozitívneho výsledku. Respondenti sa nezhodujú v názore, kto by mal byť zodpovedný za digitálne skúsenosť zamestnancov, ale 84% zamestnancov žiada lepšiu spoluprácu medzi HR a IT oddelením. Iba 18% zamestnancov uvádza, že HR a IT priebežne spolupracujú a osem z desiatich respondentov sa domnieva, že by HR oddelenie malo byť viac angažované v zlepšovaní digitálnej skúsenosti zamestnancov.

Firmy s vyšším tempom rastu v priemere poskytujú zamestnancom viac faktorov digitálných skúseností, medzi ktoré patrí prístup k zariadeniam, nástrojom a technológiám bez ohľadu na miesto výkonu práce oproti firmám vykazujúcim nižšie tempo rastu výnosov. Firmy, ktoré sú málo výkonné, alebo nevykazujú rast, majú podstatne menšiu tendenciu umožňovať zamestnancom pracovať na ich súkromných zariadeniach (36 %), poskytovať od prvého dňa prístup k aplikáciám, ktoré podporujú produktivitu (36 %), alebo sprístupňovať aplikácie pre najdôležitejšie činnosti na ľubovoľnom zariadení okrem emailu (47%) oproti firmám, ktoré rastú rýchlo alebo veľmi rýchlo (76%, 68%, respektíve 93%). Respondenti, ktorí majú slobodu pracovať kdekoľvek inde rovnako ľahko ako v kancelárii, podstatne častejšie uvádzajú, že sú hrdí na svoju firmu než respondenti, ktorým zamestnávateľ takú slobodu neposkytuje (71 % oproti 27 %). Častejšie tiež popisujú svoju firemnú kultúru ako progresívnu (73 % oproti 25 %), bývajú hodnotení ako jeden z najlepších zamestnávateľov (71 % oproti 28 %) a umožňujú dobre vyvážiť pracovný a súkromný život (70 % oproti 28 %).

Tretina opýtaných, ktorí nepovažujú digitálne skúsenosť za optimálnu, označuje za najväčší problém nedostatočné povedomie o tom, čo zamestnanci potrebujú a 20 % uvádza, že to vo firme nie je považované za prioritu. Takmer dve tretiny (61 %) zamestnancov majú pocit, že nemôžu nijako ovplyvniť výber pracovných nástrojov, hoci 83 % IT manažérov je presvedčených, že zamestnancom sa v tejto oblasti načúva.