pondelok 4. novembra 2019

Licencie: Problematické ceny aj správa

Podľa prieskumu GFI Software medzi českými a slovenskými malými a stredne veľkými (SMB) spoločnosťami vyše 80 % firiem preferuje trvalé softvérové licencie. Avšak vzhľadom na potrebu správy licencií, pravidelných aktualizácií a výške počiatočných investícií, si stále viac SMB podnikov volí model softvérového predplatného, komfortnejší variant využívania softvérových aplikácií. Okrem toho pribúda zákazníkov, ktorí zverujú starosti o svoju infraštruktúru do rúk externých poskytovateľov služieb.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- České a slovenské SMB podniky preferujú trvalé softvérové licencie (83 %), jednoročné predplatné uprednostňuje 11 % respondentov a 6 % viacročné predplatné.
- 54 % SMB firiem prevádzkuje menej než 10 softvérových aplikácií, medzi 10 a 25 aplikáciami má 40 % podnikov, 6 % firiem prevádzkuje viac ako 25 aplikácií.
- Najviac zákazníkov v súvislosti s vlastníctvom licencií zaťažuje obstarávacia cena (74 %), starosti o pravidelné aktualizácie (34 %) a správa licencií (31 %).
- Iba 11 % SMB zákazníkov má vlastné IT oddelenie a/alebo využíva vlastného IT administrátora (17 %), celých 86 % SMB firiem sa spolieha na služby externého IT administrátora či poskytovateľa služieb.

„S postupnou digitalizáciou podnikateľských aktivít tiež pribúda počet kľúčových aplikácií, ktoré v SMB firmách zaisťujú obchodnú kontinuitu. Už takmer polovica lokálnych SMB firiem prevádzkuje viac ako 10 aplikácií, medzi ktorými pribúda aj počet riešení IT bezpečnosti. Správa viacerých aplikácií a starostlivosť o ich pravidelné licencovanie je stále častejšie nad sily interných pracovníkov“, dodal Zdeněk Bínek.