streda 6. novembra 2019

Bankrot: Výrazný pokles

Pokiaľ dva mesiace v 3. štvrťroku 2019 prekonali historické rekordy v počte osobných bankrotov na Slovensku, v októbri zbankrotovalo iba 315 obyvateľov Slovenska. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.362 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o vyše 76 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v septembri zbankrotovalo 1.554 dlžníkov, ich počet sa v októbri prepadol až takmer o 80 %.

Od marca 2017, keď vstúpila do platnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazným spôsobom zjednodušila bankrot dlžníkov, a jej dôsledky sa prejavili v štatistikách od júna 2017, sme takýto malý počet vyhlásení osobných bankrotov nezaznamenali. Hoci inštitút osobného bankrotu pre veľké nárasty počtu oddlžených obyvateľov Slovenska čelil v poslednom období kritike, po ktorej Ministerstvo spravodlivosti SR navrhlo legislatívne úpravy, tie nadobudnú účinnosť až v januári 2020. Nemohli tak byť príčinou takého dramatického zníženia počtu osobných bankrotov už v októbri 2019", konštatovala Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.

Viac ako tretina osobných bankrotov bola v októbri t.r. vyhlásená v Bratislavskom kraji – 116, najmenej ľudí zbankrotovalo v Trenčianskom kraji - 14. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2019 ich pripadalo na mužov 175 (55,56 %) a na ženy 140 (44,44 %). Viac ako polovica osobných bankrotov v októbri pripadala na dlžníkov vo veku od 30 do 49 rokov. Podľa dlhodobých štatistík CRIF SK od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2019 zbankrotovalo takmer 35.000 občanov Slovenskej republiky. Zároveň v októbri 2019 súdy zrušili 1.418 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1.325 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, t. j. zo svojich dlhov nezaplatili ani euro a iba 93 po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Výrazný pokles osobných bankrotov v desiatom mesiaci roka bol spôsobený nedostatkom finančných zdrojov Centra právnej pomoci, ktoré agendu osobných bankrotov zastrešuje. Vysoký počet podaní a riešení osobných bankrotov v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka spôsobil vyčerpanie finančných zdrojov centra na riešenie tejto agendy už v októbri, preto sme boli nútení pozastaviť distribúciu našich podaní na jednotlivé súdy. Samozrejme, situáciu sme s naším zriaďovateľom, Ministerstvom spravodlivosti SR intenzívne riešili a z rozpočtu nám v najbližších dňoch budú vyčlenené ďalšie finančné zdroje", dodala Zuzana Kubovičová, riaditeľka Centra právnej pomoci.