piatok 24. januára 2020

Blahoželáme: 9. výročie SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy SKGBC pri príležitosti svojho 9. výročia pôsobenia usporiadala Green Business Club. Zúčastnilo sa ho približne 100 hostí z radov členov a sympatizantov najvýznamnejších firiem stavebného sektora, akademikov a zástupcov štátnych a verejných inštitúcií. Podujatie venované odbornej verejnosti v oblasti zelenej výstavby ponúklo zaujímavé informácie a priestor pre spoločný networking. 

Predseda predstavenstva SKGBC pán Pavol Kukura počas úvodného príhovoru vyzdvihol najvýznamnejšie momenty deviatich rokov činnosti SKGBC a predstavil aj plánované aktivity  roku 2020. Podujatie bolo venované téme klimatických zmien, podpore spoločného úsilia pre zavedenie konkrétnych opatrení a na predstavenie iniciatívy MANIFEST 2020 s diskusiou, ktorej sa zúčastnili Peter Beňuška z Európskej komisie, Ingrid Konrad z Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, Pavol Kukura a ďalší. Zhodli sa na tom, že zodpovednosť leží na pleciach architektov, stavebných inžinierov, ale aj investorov - developerov a tiež súkromných klientov, aby spoločne stavali budovy, mestá a infraštruktúru, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou neustále sa obnovujúceho udržateľného systému.

Preto vznikla na Slovensku iniciatíva MANIFEST 2020, ktorá spája a nabáda aktérov stavebného sektora, aby aktívne prispeli k zmene prístupu k navrhovaniu budov a urbánnych celkov s minimálnym dopadom na životné prostredie. K tomu sa zaviazalo takmer 150 signatárov manifestu, odhodlaných prispieť k zmene, medzi ktorými sú poprední slovenskí architekti, developeri a organizácie zastrešujúce profesionálov v stavebnom sektore. Cieľom je spoločnými silami prispieť k zmierneniu klimatickej krízy. Je nevyhnutné znížiť množstvo emisií, ktoré vypúšťame do atmosféry a prijať potrebné opatrenia. Významnú úlohu v tom zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40 % globálnych emisií oxidu uhličitého a spotrebujú takmer také isté percento celosvetovej energie. MANIFEST 2020, ktorý iniciovali iEPD - Inštitút pre pasívne domy a ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, bol inšpirovaný deklaráciou Architects Declare, ku ktorej sa prihlásili veľké architektonické štúdiá vo Veľkej Británii, vrátane Zaha Hadid Architects či Foster + Partners. K tejto iniciatíve sa pridali aj mnohí top architekti v Austrálii, Taliansku, Nórsku a iných krajinách, preto používa celosvetový hashtag #architectsdeclare.