štvrtok 23. januára 2020

EU: Boj proti nezákonnému obchodovaniu s domácimi zvieratami


S domácimi miláčikmi sa nezákonne obchoduje v celej Európskej únii (EÚ), čo vedie k vysokému zisku pri nízkom riziku a často to predstavuje ziskový zdroj príjmov pre zločinecké siete. Aby sa obmedzil nelegálny obchod s domácimi zvieratami, Výbor pre životné prostredie a verejné zdravie vyzval v uznesení z 21. januára t.r. na prijatie akčného plánu pre celú EÚ, prísnejších sankcií a povinnej registrácie.  

Psy a mačky sú najobľúbenejšími spoločenskými zvieratami v EÚ a mnohí ich považujú za súčasť rodiny. Väčšina občanov EÚ sa stará o blaho svojich chlpatých priateľov a až 74 % sa domnieva, že domáce zvieratá by sa mali lepšie chrániť. Obchodovanie so zvieratmi môže viesť k zlým podmienkam rozmnožovania, šteniatkam a mačiatkam, ktoré sa od stresu oddeľujú od matiek príliš skoro a na dlhé cesty, často bez jedla a vody. Môže tiež predstavovať riziko pre verejné zdravie, pretože nelegálne chované domáce zvieratá často nie sú očkované a môžu šíriť besnotu, parazity a infekčné choroby na ľudí aj hospodárske zvieratá. Spotrebitelia, ktorých priťahujú nízke ceny, často kupujú domáce zvieratá on-line bez toho, aby si boli vedomí súvisiacich rizík.


Európsky parlament vo svojom uznesení prijatom ešte v roku 2016 požiadal o kompatibilný systém registrácie zvierat v EÚ. Najnovšie uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh záväzného systému identifikácie a registrácie mačiek a psov v celej EÚ, väčšieho počtu kontrol a prísnejších sankcií voči osobám, ktoré poskytujú falošné cestovné pasy pre domáce zvieratá. Žiada tiež spoločnú definíciu EÚ pre šteňatá a mačiatka, pretože rozdiely v normách dobrých životných podmienok zvierat vedú k cenovým rozdielom, ktoré môžu využívať nelegálni chovatelia. Okrem toho sú potrebné pravidlá EÚ pre chov spoločenských zvierat. Zatiaľčo krajiny EÚ by sa mali nabádať, aby zaviedli registre schválených chovateľov a predajcov, ľudia by mali byť povzbudzovaní, aby si radšej osvojovali domáce zvieratá, než ich kupovali.