pondelok 20. januára 2020

SMS: Registrácia pobytu pred brexitom

Slováci žijúci v Spojenom kráľovstve by mali v súvislosti s brexitom registrovať svoj pobyt prostredníctvom formulára nachádzajúcom sa na webovej stránke britskej vlády. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR už občanom s funkčnou telefónnou kartou slovenského operátora zaslalo aj informačnú SMS na 15.626 telefónnych čísel. Väčšina Slovákov žijúcich v Anglicku však využíva služby tamojších mobilných operátorov.

Na základe najaktuálnejšieho vývoja je podľa ministerstva vysoko pravdepodobné, že brexit sa uskutoční 31. januára t.r. Registrácia občanom garantuje právo na zotrvanie na území Veľkej Británie či už prostredníctvom trvalého alebo dočasného pobytu aj po brexite a vďaka registrácii budú občanom SR zachované všetky práva občana Európskej únie.
Občania SR môžu nájsť European Union Settlement Scheme na webovej stránke https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.